Leta inte efter den perfekta kandidaten – skapa den!

Chefstidningens krönikör, HR-experten Patrik Reman, tror på en ny syn på rekrytering. I stället för att hitta den perfekta kandidaten - måste vi skapa den.

Patrik Reman, HR-chef på Nykvarns kommun.

Foto: pressbild

Många företag och organisationer har en lång lista med krav och förväntningar när det kommer till att rekrytera nya medarbetare. Men i en värld där förändring är den enda konstanten, kanske det är dags att tänka om och i stället fokusera på potentialen hos både befintliga och potentiella medarbetare?

Det råder inget tvivel om att kompetensförsörjning är avgörande för en organisations överlevnad och utveckling. För att möta de ständigt föränderliga marknadskraven måste medarbetarna vara rustade med rätt kunskap och färdigheter. Men hur hittar vi rätt personer, och hur utvecklar vi dem som redan är en del av organisationen?

Traditionellt har företag ofta ställt höga krav och sökt efter ”perfekta” kandidater med långa meritlistor. Men detta synsätt kan vara begränsande och exkluderande. En studie från Harvard Business Review visar att de mest framgångsrika organisationerna är de som sätter potential och learnability i centrum när de rekryterar och utvecklar sina medarbetare.

Fokusera på att hitta personer som har potential att utvecklas och som är motiverade att växa inom organisationen.

Patrik Reman

För att bättre förstå potential och learnability inom rekrytering och utveckling, kan vi ta del av fler forskningsstudier och insikter. En artikel av Josh Bersin utforskar hur organisationer kan göra learnability till en central kompetens. Dessutom har ManpowerGroup genomfört forskning kring learnability och dess betydelse för framtidens arbetskraft.

Det är också värt att nämna en undersökning av LinkedIn, som identifierar de mest efterfrågade hårda och mjuka färdigheterna. Här framgår det att adaptivitet och learnability är nyckelkomponenter i dagens arbetsmarknad.

Sammanfattningsvis visar forskningen att det är viktigt att bortse från traditionella rekryteringsmetoder och i stället fokusera på att identifiera och utveckla potentialen hos både befintliga och potentiella medarbetare. Genom att göra detta kan organisationer säkerställa att de är rustade att möta framtidens utmaningar och förändringar.

Fokusera på att identifiera och utveckla potentialen hos både befintliga och potentiella medarbetare.

Patrik Reman

För att framhäva potentialen hos kandidater och befintliga medarbetare behöver organisationer överväga följande strategier:

Fokusera på personens learnability: Är kandidaten ivrig att lära sig och anpassa sig till nya situationer? En person med hög learnability har större chans att snabbt utvecklas och bidra till organisationens framgång.

Se bortom formella meriter: Erfarenhet och utbildning är viktigt, men det är inte alltid en garanti för framgång. Fokusera i stället på att hitta individer med rätt attityd, arbetsmoral och förmåga att lösa problem.

Skapa en kultur som främjar utveckling: Se till att erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling och erbjuda möjligheter för medarbetare att växa inom organisationen. Detta gynnar inte bara enskilda individer utan också organisationen som helhet.

Uppmuntra intern rörlighet: Ge befintliga medarbetare chansen att utforska nya roller och utmaningar inom organisationen. Detta kan bidra till att behålla talanger och skapa en mer dynamisk och mångsidig arbetsstyrka.

Anpassa rekryteringsprocessen: Börja med att omvärdera de kriterier som används för att bedöma kandidater. Fokusera på att hitta personer som har potential att utvecklas och som är motiverade att växa inom organisationen.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att alla organisationer är unika och att det inte finns en one-size-fits-all-lösning. Det är dock tydligt att potential och learnability är avgörande faktorer för att bygga en stark och framgångsrik arbetsstyrka. Genom att följa dessa strategier kan företag och organisationer anpassa sig till de ständigt föränderliga kraven på arbetsmarknaden och säkerställa att de har rätt talanger för att driva verksamheten framåt.

Patrik Reman är HR-chef på Nykvarns kommun och har haft en framgångsrik karriär inom HR, tillverkningsindustri, rekrytering och bemanningsbransch. Han har deltagit i utformningen av internationella ISO-standarder för HR-processer som en del av den svenska expertdelegationen i SIS/TK 562 Human Resource Management.

”Ge inte efter för ryggmärgsreaktionen att skapa kontrollstrukturer för allt”

Läs även

Annons