Glöm cv och personliga brev – så måste vi rekrytera i framtiden

Det är inte det du gjort som är det viktiga, utan vad du har förmågan att göra. Chefstidningens krönikör Patrik Reman efterlyser en ny syn på rekrytering.

Jag har sett alltför många organisationer missa guldkorn, potential i människor som – om de ges möjlighet – kan blomstra och förvandlas till de stjärnor organisationen behöver för framtiden. Men fast i traditionell rekryteringsmetodik har man i stället stirrat sig blinda på cv:n och historiska meriter. Det är en hållning som kan vara förödande för en organisation.

Ett cv berättar en historia, visst, men det är en historia om det förflutna, om vad som varit. Den säger oss mycket lite om framtiden. Alltför ofta har jag sett företag välja kandidater baserat på den säkerhet de tror att erfarenheten ger, för att senare inse att de har missat en vital punkt – det är inte vad du gjort som är mest viktigt, utan vad du har förmågan att göra.

Vi lever i en tid präglad av osäkerhet och ständiga förändringar, gamla strukturer och sätt att tänka utmanas ständigt. De fasta punkter som tidigare utgjort vår kompass i karriärsnavigering håller på att blekna bort. I denna dynamiska värld blir i stället människors förmåga att anpassa sig till nya situationer, kulturer och problem alltmer värdefull.

Att hitta talanger med potential att möta framtidens utmaningar blir avgörande för företagens överlevnad och framgång.

Patrik Reman

Historiska meriter, som länge varit självklara mätare av en individs kapabilitet, förlorar sakta men säkert sitt värde. I stället blir det allt viktigare att se bortom fasaden av titlar och att ha förmågan att urskilja kandidatens potential.

En framgångsrik rekrytering handlar om mer än att fylla en befintlig roll. Det handlar om att se en individs potential att utvecklas och bidra till organisationens framtida framgång. Detta innebär att vi måste fråga oss själva:

1. Hur kommer denna individ att anpassa sig till de förändringar som kommer att ske?

2. Har hen förmågan att förstå och anpassa sig till nya kulturer och arbetsmiljöer?

För att kunna göra detta behöver vi skifta fokus från det förflutna till framtiden. Vi behöver utveckla ett nytt sätt att rekrytera, där cv och personliga brev ersätts eller kompletteras med metoder som bättre mäter och förutser en individs förmåga att hantera framtida utmaningar.

Att hitta talanger med potential att möta framtidens utmaningar blir avgörande för företagens överlevnad och framgång. Organisationer som inte utvecklar sin kompetensförsörjning i denna riktning kommer inte bara att ha svårt att hitta kandidater, de kommer också att stå inför stora interna problem.

Tillit och tilltro till individers förmåga att växa, lära och anpassa sig blir därmed nyckeln till framgångsrik rekrytering. Detta är mer än bara en pragmatisk anpassning till en föränderlig värld; det är ett uttryck för en djupare tro på människans förmåga. I slutändan handlar det om att våga tro på människor, att ge dem chansen att växa och blomstra i en föränderlig värld, och att tro på deras förmåga att forma framtiden.

Patrik Reman  har en framgångsrik karriär inom HR, tillverkningsindustri, rekrytering och bemanningsbransch. Han har deltagit i utformningen av internationella ISO-standarder för HR-processer som en del av den svenska expertdelegationen i SIS/TK 562 Human Resource Management.

Se upp med toxiska chefer – ”mästare på manipulation”

Läs även

Annons