”Ge inte efter för ryggmärgsreaktionen att skapa kontrollstrukturer för allt”

Chefstidningens krönikör Alexander Löfgren påminner om att det inte alltid behövs nya strukturer när något inte fungerar.

Alexander Löfgren, doktor i industriell ekonomi och organisation från KTH.

Foto: privat

När jag hjälper framför allt stora organisationer med deras utveckling har jag märkt att om något i verksamheten inte fungerar som förväntat så översätts det nästan alltid till att det behövs införas ytterligare strukturer för kontroll, ofta på bekostnad av kreativitet och handlingsutrymme. Verksamhetens ramar, riktning och rörelse stryps, samtidigt som medarbetarna tyglas och ibland även vantrivs.

Många av oss chefer och ledare är skolade i att lösa strukturella problem med att utveckla ny struktur. Men det som då händer är att en ofta redan komplicerad verksamhet riskerar att krånglas till ännu mer. Det är snarare HUR vi använder oss av de befintliga strukturerna och omsätter dem till praktisk handling som kommer spela den avgörande rollen. Verksamheten är inte en sak som ska kontrolleras, den är något vi gör och som vi behöver koordinera. En ständigt pågående koordinering av både organisatorisk kontroll och individuell kreativitet för att kunna anpassa och navigera i riktning mot rätt verksamhetsmål.

Verksamheten är inte en sak som ska kontrolleras, den är något vi gör och som vi behöver koordinera.

Alexander Löfgren

Ett viktigt steg i denna utveckling är att vi chefer och ledare erkänner för oss själva att vi faktiskt inte riktigt vet vad vi behöver kontrollera för att verksamheten ska fungera. Och i stället för att ge efter för ryggmärgsreaktionen att skapa kontrollstrukturer för precis allt, så behöver vi involvera och ta hjälp av den egna organisationen för att uppnå ändamålsenlig kontroll – tillsammans. Det handlar om att förenkla för koordinering mellan chefer och medarbetare så att mesta möjliga tid kan frigöras till att individuellt och tillsammans prioritera och generera överenskomna resultat.

Därför vill jag ge denna uppmuntrande påminnelse till alla oss kompetenta och knogande chefer och ledare:
Låt oss avsätta mer av vår tid och energi till hur vi smartare organiserar och använder oss av alla de strukturella och mänskliga tillgångar vi redan har. Då slipper vi dra hela lasset själva och vi bidrar till en inkluderande och meningsfull arbetsplats som skördar värdet av den kollektiva intelligensen i organisationen. Det ökar sannolikheten för att våra medarbetare blir sedda som individer, motiverade att vilja göra sitt bästa och faktiskt väljer att stanna kvar.

Alexander Löfgren

doktor i industriell ekonomi och organisation från KTH, tjänsteområdeschef på Influence AB, utvecklare av kollektiv intelligens i offentlig och privat sektor, författare av boken ”Smart samarbete” (2022)

”Sök inte det alla andra söker – sök det ni behöver”

Läs även

Annons