Forskningen visar att vi måste rekrytera på nya sätt

Nya tider kräver nya metoder. Idag borde anställningsintervjuer handla om kandidaters problemlösningsförmåga, kreativitet och förmåga till kritiskt tänkande, skriver HR-expert Patrik Reman.

Sex månader har passerat sedan jag senast skrev om behovet av att omforma våra rekryteringsprocesser, sedan dess har forskningen gett oss ännu mer insikt i hur vi kan anpassa oss till framtidens arbetsmarknad.
Detta är en tid då innovation inom rekryteringsstrategier inte bara är önskvärd, utan nödvändig för alla organisationer.

Forskningen pekar tydligt på värdet av att integrera artificiell intelligens och datadrivna metoder i rekryteringsprocessen. Genom att använda AI för att analysera potentiella kandidaters färdigheter och beteendemönster, kan vi få en mer nyanserad och framåtblickande bild av deras potential.
Tekniken hjälper oss att se bortom de begränsningar som traditionella cv:n och personliga brev innebär, för att inte tala om risken att vi bryter mot diskrimineringslagen när vi rekryterar.

Men teknik är bara en del av lösningen. För att verkligen förändra rekryteringsprocessen måste vi också förändra vår syn på vad potential innebär.
Det är här begreppet ”lärande och anpassningsförmåga” kommer in. Dagens arbetsmarknad kräver individer som inte bara är skickliga i nuvarande färdigheter, utan som också har förmågan att lära sig och anpassa sig till nya förhållanden och krav i en tid när tekniken inom till exempel AI-lösningar går otroligt fort.

I detta nya paradigmskifte bör intervjuer och utvärderingsprocesser inriktas mer på att utforska kandidaters problemlösningsförmåga, kreativitet och förmåga till kritiskt tänkande.
Det handlar om att identifiera de som har en inre drivkraft och en önskan att ständigt utvecklas, snarare än de som bara har rätt svar på dagens frågor.

Ett annat framstående tema i den senaste forskningen är betydelsen av mångfald och inkludering i rekryteringsprocessen.
Det är inte längre tillräckligt att bara titta på mångfald i termer av kön, etnicitet och ålder. Nu fokuserar vi på neurodiversitet, olika tänkande och olika livserfarenheter som alla bidrar till en mer dynamisk och innovativ arbetsmiljö.

För att sammanfatta, de senaste sex månaderna har visat att en förändring är nödvändig och möjlig.
Vi har tekniken, forskningen och insikterna för att skapa rekryteringsprocesser som är mer inkluderande, rättvisa och effektiva, och som verkligen värderar potential och förmågan att växa.
De organisationer och företag som inte är i gång med detta är redan efter i utvecklingen och måste ta rejäla tag för att komma ifatt.
Framtidens framgångsrika organisationer kommer att vara de som inte bara anpassar sig till dessa förändringar, utan också omfamnar dem helhjärtat.

Patrik Reman, HR expert med fokus på kompetensförsörjning, har deltagit i utformningen av internationella ISO-standarder för HR-processer.

Läs även

Annons