Fem saker alla chefer borde veta om sin hjärna

Daniel Collin skriver krönika om vad chefer som vill få ut mer av sin hjärna bör ha koll på.

Daniel Collin, Mental tränare, hjärntränare.

Foto: privat / Getty Images

De flesta chefer är fullt medvetna om att vad vi äter och dricker samt hur vi sover och tränar påverkar hur vi mår och presterar. Likaså vet vi, innerst inne, att vi många gånger är partiska i våra tankar och åsikter även om målet alltid är att ha ett öppet sinne.

För den chef som vill få ut ännu lite mer av sin – och sina medarbetares – hjärnor rekommenderar jag att ha koll på följande:

1. Ringelmann effekten

Vi är så inlärda på att teamwork är bra och att 1 + 1 = 3 att vi ibland missar att det också kan bli tvärtom, det vill säga att den ackumulerade helheten blir mindre än summan av delarna. Det finns en gammal och lättbegriplig forskningsstudie som går ut på att låta två personer tävla mot varandra i dragkamp, för att se hur mycket de tar i när de är själva jämfört med när de får fler som hjälper till. Resultatet är tydligt: med fler personer på sitt lag tar man i mindre. Översatt till en arbetsplats är det lätt att inse risken för Ringelmann effekten vid sammansättning av team som får en specifik uppgift, jämfört med att ge en individ en uppgift. (Mannen bakom den ursprungliga studien heter Maximilien Ringelmann.)

2. Novelty detection

”Novelty detection” är ett begrepp som handlar om att våra hjärnor är skapta för att uppmärksamma saker vi inte känner igen, saker som är nya och oväntade för oss. I grunden är detta en funktion som hjälper oss att anpassa oss till vår omgivning, upptäcka nya möjligheter och identifiera potentiella faror.

Så hur kan du som ledare använda ”Novelty detection” till din fördel? För det första, bara genom att du känner till att hjärnan fungerar så här ger det dig möjlighet att använda dig av det. Ett konkret exempel är att när du märker att medarbetarnas intresse på veckomötet är lågt – kanske det beror på att det ena veckomötet är det andra likt, vilket gör att hjärnan går i viloläge.

Det är nonsens att chefer skulle klara sig med mindre sömn. 98-99 procent av alla människor behöver 7 till 9 timmars sömn per dygn

Daniel Collin

3. Att bryta vanor skapar nya banor – och ökar kreativiteten

Allt vi gör och tänker förutsätter att det finns specifika nätverk av kopplingar (synapser) mellan specifika hjärnceller. Ju mer vi tänker och gör på ett visst sätt, desto starkare blir nätverken för just dessa tankebanor och handlingar. Och ju starkare nätverken är – desto mer används de på ren automatik.

Det vill säga; om vi inte medvetet bryter mönster befäster vi vårt sätt att tänka, vara och agera likt cement som brinner.

Om vi däremot bryter vanor och ser till att göra nya saker (sådant vi inte kan) växer antalet synapser och nätverk i hjärnan – med följden att vi skapar möjligheter att använda större del av hjärnan.

Genom att skapa vanor som handlar om att göra nya saker (vilket skapar nya tankebanor) stärker vi nätverket i hjärnan som är bra på just detta – vilket gör det logiskt att vi ökar vår kreativitet och innovationskraft.

4. Att ha sovit djupt är inte samma sak som att ha haft djupsömn. Mät din sömn!

Till att börja med är det nonsens att chefer skulle klara sig med mindre sömn. 98-99 procent av alla människor behöver 7 till 9 timmars sömn per dygn. De som inte tillhör de 1-2 procenten som klarar sig med mindre lurar sig själva och presterar sämre än de skulle kunna göra.

Utan att bli för detaljerad sker det två fundamentala processer medan vi sover: den ena är att hjärnan städas på slaggprodukter som bildas när vi är vakna och den andra är att hjärnan bearbetar dagens intryck så att den kan sortera ut det som är onödigt och spara det som är viktigt. Tips: Genom att mäta sömnen med en klocka eller liknande får du koll på sömnens kvantitet och kvalitet, samt lär dig hur mycket du kan påverka detta genom timing och omfattning av mat, dryck och träning.

5. Även ett litet stresspåslag kan få stora konsekvenser

Du känner igen att hjärnan har två olika lägen kopplade till vårt autonoma nervsystem (det som styr alla automatiska funktioner vi har): Fight or Flight eller Rest and Digest.

Det förstnämnda (vi kallar det läge 1) drar igång våra försvarsmekanismer medan det andra sätter igång återhämtningsprocesserna. I läge 1 prioriteras blodtillförseln till mag- och tarmsystemet ned, immunsystemet blir mindre aktivt, istället ökar vårt fokus på omgivningen och återhämtning får stryka på foten.

Vid långvarig stress (även om den är lågintensiv) är det därför inte konstigt att vår mage inte är i toppform, förbränningen uteblir trots intensiv träning, att vi har lättare att dra på oss infektioner och/eller får dras med dem längre samt att även om vi sover djupt och länge känner oss trötta på grund av att sömnkvaliteten är för dålig.

Tips: Säkerställ att du tar flera små pauser i vardagen då du exempelvis gör en enkel andningsövning. Med ett ut-andetag som är lite längre än in-andetaget sätter du igång återhämtningsprocesserna i kroppen.

Så tränar du din hjärna att hantera stressen bättre

Läs även

Annons