”Ett lag som inte är bra nog måste träna mer”

Behovet av kompetensutveckling är stort. Svante Randlert ser fem trender chefer bör ha koll på - innan de skickar medarbetarna på kurs.

Svante Randlert är författare, föreläsare och grundare av Wisory.

Foto: pressbild

Företag och organisationers nya bränsle är graden av learnability, det vill säga viljan och förmågan att lära nytt. Vill organisationen utvecklas så måste medarbetarna utvecklas. För så klart, en organisation kan inte bli bättre om inte medarbetarna blir bättre.

Samtidigt förändras mycket i omvärlden. Förändrade kundbeteenden kräver förändrade kunderbjudanden, vilket betyder att medarbetare behöver förändrad kunskap för att kunna leverera det kunden behöver imorgon. Frågan är då hur medarbetarna ska få de insikter och den kunskap de behöver för att utveckla detta?

För hur gör vi när vi ska utveckla våra medarbetare idag?

Tänk om vi behöver tänka om? Flera undersökningar pekar på att företagens nuvarande satsningar på kompetensutveckling inte resulterar i tillräcklig effekt. Enligt McKinsey är ”learning transfer” nu nere på under 25 procent. Det vill säga de pengar företag lägger på utbildningar ger en mycket liten effekt i verksamheten. En undersökning från CEB är inne på samma linje. 70 procent anser att erbjudande för lärande och utveckling inte räcker till, inte är tillräckligt relevant och uppdaterat samt att utbildningsmetoderna inte är tillräckligt anpassade och uppdaterade. En undersökning från Karolinska Institutet säger samma sak. 72 procent av det vi lär oss på generella utbildningar – kan vi inte använda när vi kommer tillbaka till arbetsplatsen.

Det här är alarmerande undersökningar som företag världen över måste hantera. Jag skulle sammanfatta min analys av dessa undersökningar med att jag kan se fem starka trender när det kommer till lärande. Dessa behöver du som beslutsfattare ha med dig när du ska kompetensutveckla medarbetare.

Det här är alarmerande undersökningar som företag världen över måste hantera.

Svante Randlert

1. Medarbetare vill lära sig saker som är anpassningsbara till de egna specifika behoven. De vill inte gå breda generella utbildningar där det mesta inte är applicerbart på jobbvardagen på hemmaplan. De vill ha lärande och lösningar på just deras utmaningar, deras arbetsuppgifter.

2. Med andra ord behöver lärandet bli individanpassat. Det behöver handla om de egna utmaningarna. Allt annat är ju i ärlighetens namn ointressant.

3. Medarbetare vill ha mer ett-till-ett-lärande. De vill inte alltid sitta i stora klassrum eller i föreläsningssalar och lära sig i stora grupper, utan de vill ibland vara ensamma med läraren. Som med tränings PT:n, eller språk- och pianoläraren.

4. Medarbetarna vill ha mer möjligheter att på-jobbet-träna och i-jobbet-träna på det som gör skillnad för just dem i sin specifika roll och uppgift.

5. Allt för ofta sker lärande allt för sällan, och på grund av detta behöver man få med så mycket som möjligt på kursen eller utbildningen. Lärande behöver istället bli något man gör ofta, och lite åt gången. Istället för sällan och mycket per gång.

Om man ska använda en sportmetafor kan man säga att ett lag som inte är bra nog, ganska snabbt behöver inse att de måste träna mer och bättre. Det borde fler ledare och organisationer också göra. De borde låta medarbetarna träna mer på de utmaningar de har, de borde ta in tränare som kan lära medarbetarna just det de behöver lära sig, på plats på jobbet.

Något de förmodligen inte behöver göra lika mycket är att skicka iväg medarbetare på stora och dyra kurser en gång om året.

Läs även

Annons