Alexander Löfgren: Låter vi bara, eller låter vi bra?

Chefstidningens krönikör Alexander Löfgren inspireras av sin erfarenhet som trummis och ger fyra råd till den som vill bättra på sin "bandkänsla" på jobbet.

Alexander Löfgren, tjänsteområdeschef och konsult Influence AB, författare ”Smart samarbete”

Foto: privat

Nästan allt vi gör på jobbet handlar om att samarbeta. Det är ett sammelsurium av samarbetssituationer i form av planering, genomförande och uppföljning av alla möjliga möten, projekt och den kontinuerliga utvecklingen och upprätthållandet av den dagliga verksamheten.

Men vad är det egentligen som gör att en samarbetssituation tillsammans med andra upplevs som ”bra”? Det är en fråga jag har ägnat stor del av min forskning åt. Och både i mina lineroller och som konsult har jag i en mängd olika verksamheter försökt skapa rätt förutsättningar för att dessa ”bra” samarbetssituationer ska kunna uppstå. Med blandad framgång, kan tilläggas.

Men en sak har varit tydlig – en bra samarbetssituation handlar till stor del om huruvida kvaliteten på samtalet mellan människorna som möts är tillräckligt hög i relation till det som ska uppnås vid det aktuella tillfället. Det vill säga om gruppen har ett ”smart prat” om de frågor som avhandlas. Detta kan beskrivas som en form av musikalitet som antingen existerar eller saknas i samtalet.

Mina drygt 25 år som trummis i band har gett mig många erfarenheter om just musikalitet som jag fått stor nytta av i samarbetslivet. I min roll som trummis kan jag exempelvis ha en hög individuell spelskicklighet för mitt instrument, men det har ingen betydelse om jag inte har förmågan att anpassa mitt trumspel till det som blir bäst för just den låt vi som grupp försöker framföra här och nu. Spelar vi i samma takt? Är det en skön dynamik mellan våra instrument? Förmedlar vi rätt känsla i låten? Helt enkelt, ”låter vi bara?” eller ”låter vi bra?” när vi spelar ihop.

"En bra samarbetssituation handlar till stor del om huruvida kvaliteten på samtalet mellan människorna som möts är tillräckligt hög."

Alexander Löfgren

På liknande sätt är samarbetssituationerna på jobbet en strid ström av ”låtar” som vi ska framföra efter bästa förmåga. Det är ofta välbekanta låtar som ”beslutet”, ”diskussionen”, ”arbetsmötet”, och inte minst den tidlösa klassikern – ”avstämningen”. Och precis som musikern som både behöver ha koll på sin del av låten och vara uppmärksam i samspelet med de andra i bandet, så behöver vi i samarbetet på jobbet fokusera på vårt eget bidrag samtidigt som vi är uppmärksamma i samtalet med andra för att kunna förverkliga våra önskade gemensamma resultat.

I alla typer av samarbetssituationer finns det enkla knep för att hjälpa varandra att förbättra den ömsesidiga musikaliteten. Så som:

Till de som pratar minst – vad tänker du angående det vi pratar om?

Till de som pratar mest – bra input, låt oss komplettera med fler perspektiv.

Till de som pratar först – låt oss börja med att individuellt samla våra tankar, därefter lyssnar vi av varandra en i taget.

Till de som pratar sist – vill du börja dela med dig av dina perspektiv?

På så sätt hjälps vi åt att moderera varandras prat för en mer uppmärksam samtalsbalans som tar tillvara våra kunskaper och perspektiv för bästa möjliga utfall. Då låter vi inte bara var och en för sig när vi spelar på våra egna instrument, utan vi låter bra tillsammans för att vi spelar ihop som ett band.

Alexander Löfgren är tjänsteområdeschef och konsult Influence AB, forskare och författare ”Smart samarbete

Det saknar chefer mest just nu – tid, kraft och riktning

Läs även

Annons