Här är klimatledarskapets största hinder

Att ha en hållbarhetschef är bra - men räcker inte. Fler måste engageras i den gröna omställningen.

Hållbarhetsbyrån Another tomorrow kallar chefer och hållbarhetsansvariga till rundabordssamtal om klimatledarskap.

Foto: privat

Lisa Stenvinkel är Head of sustainable impact på Another tomorrow, en digitaliseringsbyrå som ställt om och blivit en hållbarhetsbyrå. Tillsammans med klimatforskare Åsa von Ekensteen Löfgren och Sverker Jagers kallar Another tomorrow med jämna mellanrum intresserade chefer och hållbarhetsansvariga till rundabordssamtal om klimatledarskap.

Tanken är att dela kunskap och tillsammans hitta vägar framåt. Det senaste mötet handlade om vilja. Viljan att ställa om måste öka. För finns viljan där så följer ökade budgetar, ambitionsnivåer och mod.

– Vi vill förstå varför det går så långsamt? Vad är det som håller oss tillbaka?

Efter samtalet var alla eniga om att utmaningen ligger i vardagen, det vi kallar business as usual är ett hinder. Vi måste ändra sättet att mäta och värdera framgång. Dessutom krävs en decentralisering av klimatledarskapet.

– Klimatledarskapet ligger framför allt på hållbarhetschefer idag. Vilket ju är ett för stort mandat för en person. Jämför den gröna omställning vi nu måste göra med den digitala omställning vi gjorde för 30 år sedan. Tänk om vi hade lagt hela digitaliseringsansvaret på en person, en ensam digitaliseringschef, säger Lisa Stenvinkel.

Hon poängterar att det viktiga nu är att involvera fler medarbetare i den gröna omställningsresan. Alla medarbetare måste känna ett ägandeskap i frågan.

– Det blir lättare att ställa om ju fler man involverar. För gör man inte det kan hållbarhetschefer till och med uppleva att det finns ett passivt motstånd från andra chefer i organisationen som jobbar med helt andra kpi:er, chefer vars uppdrag är vinst, och inget annat.

Klimatledarskapet ligger framför allt på hållbarhetschefer idag, vilket ju är ett för stort mandat för en person.

Lisa Stenvinkel

Här är tre teman deltagarna identifierade som huvudanledningar till att viljan inte riktigt finns där ännu.

1. Många ledare har fortfarande ett för kortsiktigt fokus.

– Det är tyvärr högst konkreta ting som aktiebolagslagen och kvartalsrapporter som stoppar omställningen. Många vd:ar är hårt pressade av aktieägare och investerare och har helt enkelt inte mycket svängrum för klimatledarskap, säger Lisa Stenvinkel och tillägger att det nu krävs modiga ledare som vågar ställa om och ta tunga investeringar som inte kommer att ge resultat förrän om 10, 15 år.

– I själva verket är det ju affärskritiskt att tänka så här. Vi har massor av exempel från digitaliseringen där stora företag blev omsprungna av nytänkare som Apple och Google. Alla har väl hört historien om Kodak… Samma sak kommer att hända nu, i den gröna omställningen.

2. Stor okunskap om hur komplex utmaningen är.

Både chefer och forskare i rundabordssamtalet menar att många inte ser den viktiga kopplingen till innovation. Det kommer att krävas innovation för att vi ska kunna lämna nuläget bakom oss.

– Vi har en kund som gått från passivt miljövänlig (vi håller oss till reglerna, vi gör det vi ska) till att ligga i framkant på grund av att de en dag fick ett samtal från sin största kund som meddelade att om inte vår kund kunde tala om exakt vad de gör i detta nu för att sänka sina utsläpp – så måste de hitta en annan leverantör.

– Det skapade en febril verksamhet kan jag säga. De ligger nu i framkant och pratar fortfarande om det där samtalet som fick dem att inse att det var dags att hitta sätt att ställa om.

Trycket från kunder och leverantörer betyder mycket för att öka omställningstakten.

3. Den splittrade målbilden försvårar.

– Politiken svänger fram och tillbaka men näringslivet har nog ändå börjat förstå att det finns en uppsida här. De vill ha regler, de vill in och tävla i att bli bäst på att ställa om. Den som inte är med från start riskerar att försvinna helt och hållet när det tar fart på riktigt.

Med det sagt, vi kan inte ha en politik som gör de riktigt duktiga omställarna till förlorare, säger Lisa Stenvinkel.

Finns det något vi kan lära av digitaliseringen, som ju också var en stor omställning?

– Vi kan konstatera att när de första telekombolagen sa att vi behöver bredband i hela Sverige, därför måste vi gräva ner ledningar, då skrattade branschen. Jaha, så ni ska gräva ner kablar i hela Sverige då eller? Precis…

– Idag är det ingen tvekan om att alla vann på att några bolag satte press på de stora jättarna och faktiskt började gräva.

– Den stora skillnaden mellan digitaliseringen och den gröna omställningen är att när det handlar om grön omställning är kostnaden för företagens passivitet något vi alla får betala priset för. Det handlar om våra barn och familjer, vår framtid. Det finns en nivå av moral i detta som det är svårt att bortse ifrån. I grunden handlar det ju om kommande generationers hälsa och trygghet.

Ny trend: chefslöner kopplas till klimatmål

Läs även

Annons