Chefspanelen: Så gör vi skillnad

Chefer har en viktig roll i omställningen. Vi frågade Chefspanelen hur de tänker, känner de att de kan göra skillnad?

1
.

Therese Jäger

vd Cypoint Incode AB

– Som vd känner jag absolut att jag kan påverka. Alla val vi gör påverkar på något sätt klimatet. Man får se över sina leverantörer och olika lösningar man har kring arbetsplatser, resor, utrustning och återanvändning etc. Det finns mycket som kan och bör göras. Fatta beslut baserat på vilken värld du vill att dina barn och barnbarn ska leva i, inte på månadens resultatrapport.

2
.

Torbjörn Sjöström

vd Novus Group International AB

– Det finns en utmaning i skillnaden mellan upplevd nytta och faktiskt nytta. Det är lätt att känna sig duktig genom att till exempel cykla till jobbet, eller skaffa en elbil.

Den faktiska nyttan är mer diffus och långsiktig. I det offentliga rummet är det fokus på signalvärden, som att välja cykel i stället för bil. Men att ägna sig åt signalvärden kan slå tillbaka och upplevas som ett spel för gallerier. Som chef för ett undersökningsföretag ser jag detta hela tiden. Företag och organisationer som kanske förhåller sig mer till medias förväntningar än konsumentens. De missar att detta kan leda till kritik i stället för att ta bort ett möjligt affärshinder (som ofta är syftet).

Som ansvarsfull chef måste man förstå vad den faktiska skillnaden man kan göra är, agera där och då även kunna försvara den om man får kritik (för det kan se ut som man inte gör något på kort sikt).

För oss på Novus handlar den faktiska skillnaden mer om det intellektuella klimatet i det offentliga rummet. Att visa på konsumenters och medborgares kunskap och tankar. Att människan faktiskt vill göra gott, något som så ofta glöms bort.

3
.

Azra Osmancevic

VP Operations Nordics, Viaplay group

-Jag anser att det är viktigt att jag som ledare tar ansvar, engagerar mig aktivt och agerar som en förebild för att främja hållbarhet både internt och i branschen som helhet. Jag känner absolut att jag kan göra skillnad på många sätt, bland annat genom att öka medvetenheten i relevanta forum om olika typer av hållbarhetsfrågor, samarbeta med relevanta företag, organisationer och branschaktörer för att driva hållbarhetsinitiativ och gemensamma mål samt utbilda och engagera mina medarbetare så att de kan fatta välgrundade affärsbeslut med hållbarhetsfrågor i fokus.

Ett konkret exempel är Viaplays ”Sustainable Production Guide”, som lanserades i början av sommaren och som bland annat mitt team bidragit till att utveckla. Guiden är tillgänglig för alla som önskar att ta del av den och har som målsättning att göra film- och tv-produktioner mer hållbara. Mycket av informationen är dock applicerbar även på andra branscher, så ett tips är att ladda hem guiden och inspireras. Copy with pride!

4
.

Berit Friman

vd Dale carnegie

Vi på Dale Carnegie väljer till exempel att avstå från internationella event, vi deltar digitalt i stället.

Vi åker tåg när vi reser inom Sverige.

Vi satsar också på ungdomar genom att under höstlovet ge 20 ungdomar i Stockholm, Göteborg och Malmö möjligheten att i Generation.Next utveckla sitt personliga ledarskap, utan kostnad. Här känner jag verkligen att vi gör skillnad!

5
.

Lydia Engholm

vd Skinome

Fokus på hållbarhet finns med oss hela tiden då det är något jag brinner för personligen. Samtidigt är det en utmaning att hänga med. Det kommer hela tiden ny information, nya verktyg och ny forskning. Det kan vara svårt att veta vad som är rätt eller fel om man inte har mycket tid att sätta sig in i specifika frågor som berör vårt bolag t ex inom förpackningsområdet, transporter och produktion.

Som chef i ett snabbväxande men litet bolag där vi inte har ett team eller en person som arbetar heltid med hållbarhetsfrågorna blir det viktigt att driva på för att alla i teamet är engagerade och tar ansvar för sina respektive områden för att se till att vi minimerar vår påverkan.

6
.

Edit Künstlicher

vd Edit K PR

Jag väljer att göra skillnad genom att noga välja vilka projekt och uppdragsgivare vi jobbar för. Här kan vi göra stor skillnad. Det kändes tex självklart för många att bojkotta Marabou i våras, butiker lyfte bort chokladen från hyllan. Men när det framkom att tobaksbolagen pumpar in skattepengar i Ryssland var det inte många handlare som lyfte bort tobak från sina hyllor. Om ens någon. Vi kan alla påverka i det lilla. Att välja uppdragsgivare/produkter som gör världen bättre är en viktig del av ett hållbarhetsarbete. Fler borde ta ställning på chefsnivå, styrelsenivå och medarbetarnivå.

7
.

Janne Sandgren

vd Bizmind AB

På Bizmind bygger vi ett AI-stött digital system som kompletterar den mänskliga hjärnans styrkor för att effektiviserar alla beslut och alla aktiviteter så att optimal hänsyn tas till det som är viktigast för vår gemensamma och ömtåliga värld.

Vi arbetar tillsammans digitalt, så mycket vi kan, för att minimera resandet

Privat har jag helt slutat flyga. Väljer alltid tåg eller buss. Både när jag reser privat och i arbetet. Har inte heller någon bil, åker endast kollektivt

8
.

Emma Thorp

CEO Publicis Groupe Sweden

Klimatfrågan är oerhört viktig för oss på Publicis och för mig som ledare. Vi har satt upp ambitiösa mål för att minska vår klimatpåverkan, globalt är ambitionen att bli koldioxidneutrala 2030. Vi har höga interna krav vad gäller miljö och resursanvändning och gör exempelvis löpande kontroller av förbrukning av el, återvinner och sorterar avfall, gör miljöval vid köp av tjänster och produkter samt har en strikt resepolicy som begränsar användningen av fossila drivmedel. Vi är även miljödiplomerade och varje år deltar alla våra anställda i en  tretimmars miljöutbildning. Utöver detta gör vi olika typer av miljöinitiativ under året, som till exempel att plocka skräp under Håll Sverige Rent-dagen.

För att hjälpa våra kunder att minska sin klimatpåverkan har vi även skapat en karbon-kalkylator kallad A.L.I.C.E (Advertising Limiting Impacts & Carbon Emissions) som beräknar effekten av våra kunders kampanjer och olika typer av projekt.

9
.

Helena Hed

vd och koncernchef PE Teknik & Arkitektur

Som vd är jag mycket medveten om de krav och utmaningar som hållbarhetsfrågorna och klimathotet innebär för oss som företag, för samhället och för framtida generationer. Det är en central del av mitt ansvar att driva förändring och se till att vi som företag tar vårt ansvar för att minska vår miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid.

Jag tror starkt på att vi kan göra skillnad, och det är något jag strävar efter att förmedla och inspirera mina medarbetare till. Vi arbetar tätt tillsammans med våra kunder och samarbetspartners för att arbeta fram innovativa och hållbara lösningar i stora som små uppdrag. Genom att integrera hållbarhetsaspekter i vår verksamhet och våra projekt kan vi minska energiförbrukning, använda resurser mer effektivt och utveckla byggnader och samhällen som är mer klimatsmarta.

10
.

Isabella Piva Hultström

socialförvaltningschef Leksands kommun

Jag försöker att påverka där jag är och utifrån de möjligheter, mandat och förutsättningar jag har i mitt uppdrag. På så sätt kan jag göra skillnad utan att känna att jag inte kan påverka i det stora som ju ibland kan kännas övermäktigt.

Påverka där du kan och när du kan. Alla kan göra något.

11
.

Marie Wikander

COO Wndy

Som chef känner jag att jag har ett ansvar att göra skillnad. Det finns ingen gräns för hur mycket vi kan göra inom detta område. Därför är det viktigt för mig att lyfta frågan internt och fokusera på de delar som har störst positiv effekt utifrån vår verksamhet. Dessutom kan man med enkla medel även göra mindre symboliska justeringar i sina beteenden som kanske inte gör så mycket kortsiktigt men som långsiktigt kommer påverka andra och lägga grunden till ett förändrat beteende, till exempel äta mer växtbaserad mat när man äter med sina kollegor, stänga av skärmen på kvällen, åka kommunalt…ja listan kan göras lång, men innebär ingen större uppoffring.

12
.

Daniel Pettersson

rekryteringschef Jefferson Wells

Vi på ManpowerGroup har arbetat med hållbarhet i många år, men frågan är mer aktuell än någonsin.

Både kandidater och våra kunder ställer tydligt högre krav och har många frågor kring hållbarhetsarbete. Jag som chef, och alla medarbetare, måste vara pålästa kring vårt ständigt pågående hållbarhetsarbete, så jag känner verkligen att jag kan göra skillnad.

Det räcker inte längre att prata snyggt och ha en vilja. Det måste också bli resultat. Jag är väldigt stolt över att vi är belönade med högsta utmärkelsen EcoVadis Platinum och det får vi för att vi varje dag under hela året arbetar med den gröna omställningen.

13
.

Tove Jarl

vd Ung Företagsamhet

Jag är fullt medveten om de krav på hållbarhet och utmaningar som klimathotet innebär. Som ledare är jag ansvarig att föra organisationen i rätt riktning och se till att vi tar vårt ansvar i att möta dessa utmaningar.

Hållbarhetsarbetet påverkar mig i min chefsroll på flera sätt. För det första ser jag till att integrera hållbarhetsperspektivet i våra verksamhetsstrategier och beslutsprocesser. Det handlar om att se till att vi agerar i enlighet med hållbara principer och strävar efter att minska vår miljöpåverkan. Det kan innebära att införa miljövänliga arbetsmetoder, främja energieffektivitet och minska avfall.

För det andra är det viktigt för mig att inspirera och engagera vårt team och våra partners att också göra skillnad. Som vd är jag en förebild och ansvarar för att kommunicera vikten av hållbarhet och omställning samt visa hur vi kan bidra till en mer hållbar framtid. Genom att involvera och utbilda våra medarbetare och samarbetspartners kan vi tillsammans göra en större positiv inverkan.

Jag är medveten om att hållbarhetsfrågorna är komplexa och kräver insatser från alla aktörer i samhället. Men som vd på Ung Företagsamhet har jag möjlighet att påverka och inspirera unga entreprenörer, ledare och samhällsbyggare. Genom att främja hållbara affärsidéer och värdeskapande kan jag bidra till att forma en framtid där hållbarhet är en naturlig del av affärsverksamhet och samhällsutveckling.

14
.

Fabian Åhlin

Head of Talent Attraction & Employer Branding, Consumer Solutions, Fortum

Vi alla har ett ansvar att bidra till ett mer hållbart samhälle. Framför allt för våra barn och generationerna som kommer efter oss. Men som chef har man ofta en större påverkan även på andra i teamet och därför är det viktigt att man som chef ”walk the talk”. Just klimathotet var en av anledningarna till att jag bytte arbetsgivare nyligen. Fortum vill på riktigt bidra till en renare värld och det högre syftet är något som gör mitt jobb lite mer inspirerande.

15
.

David Waskuri

vd Sveapsykologerna och leg psykolog

Jag upplever att jag kan göra viss skillnad. Jag tror att alla behöver tänka att de gör skillnad eftersom man annars blir omotiverad att göra något. Om ingen gör något blir det ingen skillnad.

16
.

Anna-Lena Strömsten

Head of People Services Group, Scania CV AB

Vi kan göra skillnad i både smått som stort, allt från att stänga ned datorn på natten till att jobba med Science Based Targets som är så viktigt för oss på Scania. Vi fokuserar på vad vi kan åstadkomma i egen verksamhet, men också när våra produkter används, så att miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt.

 

 

17
.

Fredrik Andersson

vd 4potentials

Varje år berättar 4potentials vilken fråga som är viktigast för talangerna – och det är miljön. Jag kan vara ett språkrör och berätta om allt fantastiskt våra talanger gör inom miljöområdet och det kan förhoppningsvis inspirera. Tyvärr älskar jag soptippen. Det är lite av meditation för mig att rensa. Så jag är kanske ingen förebild? Eller är jag en förebild genom att säga att jag också kan mycket bättre. Och som boende på landsbygden kanske jag kan inspirera till ett annat liv?

Läs även

Annons