”Jag förvånas av att makt är ett så negativt laddat ord i Sverige”

Är svenska chefer dåliga på att utnyttja sin makt till att påverka positivt?

Hélène Barnekow har en lång chefskarriär bakom sig bland annat som Sverige-vd på Telia och Microsoft.

Foto: press

Hélène Barnekow har en uppmaning:

– Slarva inte bort den makt du har! Ta en position i ditt lokalsamhälle, påverka i en fråga som engagerar dig, driv frågor om jämställdhet, mångfald eller inkludering…

– Jag tycker att svenska chefer är alldeles för dåliga på att utnyttja sin makt till att påverka positivt!

Hélène Barnekow har en lång chefskarriär bakom sig inom framför allt it och telecom. Bland annat som Sverige-vd på Telia och Microsoft. Hon har också jobbat mycket utomlands, inte minst i USA.

– Jag förvånas ibland av att ”makt” är ett så negativt laddat ord i Sverige. Det engelska ordet ”power” har en annan klang. Det är positivt laddat och handlar om kraft och påverkan, säger hon och tillägger att hon själv är präglad av den positiva tolkningen av ordet. Makt är en möjlighet till positiv påverkan. Kanske till och med en skyldighet att påverka positivt?

– Jag känner verkligen att den makt man har som chef, den får man inte slarva bort. Den är både ett privilegium och ett ansvar. Att inte våga ta makten och använda den – det skulle jag säga är negativt.

Har du själv någon gång hamnat i en situation där du känt att du missbrukat din makt?

– Jag är väldigt värderingsstyrd så jag hamnar nog inte där så ofta. Min etiska kompass börjar vibrera direkt om jag trampar snett. Men det är klart, någon gång har jag tagit snabba beslut som kanske inte varit så bra.

– Just tidspress och stress har dålig inverkan på maktutövning, säger hon.

Har man ingen i sin närhet som vågar räcka upp handen och säga stopp när man trampar snett – ja då kan det också sluta dåligt.

– Det är enklare att använda sin makt på rätt sätt om man har mångfald i rummet – så kan man definitivt säga. Mångfalden är som en säkerhetsventil.

Ibland tänker jag att den utbrändhetsproblematik vi har i Sverige kan beror på den otydlighet som kommer med oviljan att leda.

Hélène Barnekow

Har du själv blivit utsatt för maktmissbruk någon gång?

– Absolut, flera gånger. Jag gick ju in i tech-branschen tidigt och då fanns där nästan inga kvinnor. Jag satt ständigt i rum där jag var den enda kvinnan eller där jag var den enda som inte hade engelska som modersmål.

– Tidigt i min karriär fick jag ett drömjobb där jag informellt fick väldigt mycket makt och påverkansmöjlighet. Då jag var ”från en annan skola” än majoriteten så innebar det att jag gjorde saker på andra sätt och kom med andra inriktningar. De flesta tyckte att det var positivt och jag fick mycket positiv feedback – och en befordran!

– Men det utmanade också och särskilt en äldre man i företagets toppskikt använde all sin makt till att stänga ute mig från möten, skicka andra instruktioner till sin organisation än dem vi kommit överens om samt gå emot det mesta som kom från mig. Jag var verkligen ”ny på jobbet” i den situationen och han var en auktoritet och extremt kompetent och viktigt för företaget. Jag har aldrig glömt hur det kändes och hur jag behövde hantera det.

Hur påverkas man av att bli utsatt för maktmissbruk?

– Jag tror att det kan slå väldigt olika. Jag hade nog en inre trygghet och en självkänsla som sa att om det blir för jävligt då säger jag tack och hej, och går någon annanstans. Det gjorde att jag i stället blev triggad av de där påhoppen. Man skulle kunna säga att det är de där gubbarna som fått mig att växa, säger hon och poängterar att det är en sak att använda sin makt mot personer som är på samma nivå i hierarkin som du själv, en annan om du gör det mot en som är under dig i maktordningen.

Idag finns det väl få ledare som skulle skrika och peka med hela handen. Men makt kan ju utövas på betydligt subtilare sätt än så.

– Otydlighet som skapar osäkerhet, en passiv aggressivitet, att inte riktigt veta vad som gäller – det kan ju vara otroligt jobbigt som medarbetare. Att inte veta vad chefen vill, inte veta om man gör rätt eller fel.

– Ibland tänker jag att den utbrändhetsproblematik vi har i Sverige kan beror på den otydlighet som kommer med oviljan att leda. Oviljan att använda sin makt. Jag tror att det subtila maktutövandet får mer utrymme i vår ledarstil.

Du har makten att leda. Men vad gör den med dig?

Läs även

Annons