Lär av landslagets framgångar – satsa på ”onboarding”

Kan lysande "onboarding" vara förklaringen till landslagets framgångar i VM? Och finns här något att lära för chefer i allmänhet?

Stefan Tengblad, är professor Göteborgs universitet har skrivit boken ”Vinnande ledarskap : att organisera för topprestation inom idrottsklubbar”.

Foto: privat / Getty Images

– Det är stor spelaromsättning inom elitidrott, det är vanligt att så mycket som en tredjedel eller ännu mer av ett lag byts ut. Då kommer det åtta till tio nya individer och på bara några veckor ska laget kunna fungera som en enhet socialt och prestera tillsammans, då är ett välkomnande klimat och bra relationer väldigt viktigt. Mindre friktion är lika med större framgång. Introduktioner och så kallad ”onboarding” kan ju fungera ”så där” på en del företag…

Det säger professor Stefan Tengblad, professor i Human Resource Management vid Göteborgs universitet, som i sin forskning tittat närmare på vad näringslivet kan lära av elitidrotten.

Tillsammans med Margareta Oudhuis, professor i arbetsvetenskap vid Högskolan i Borås, skrev han för några år sedan boken ”Vinnande ledarskap : att organisera för topprestation inom idrottsklubbar”. I boken undersöks åtta elitlag som nått de högsta höjderna inom fotboll, ishockey, handboll och basket.

– Elitidrottsklubbarna har förstått någonting man ofta missar i arbetslivet. Det som ligger bakom ett lags framgångar är en kultur där spelarna hela tiden strävar efter att bli bättre, men att bara vilja vinna räcker inte, man måste skapa optimala förutsättningar för den goda prestationen, säger han.

Boken ”Vinnande ledarskap” är resultatet av en djupgående forskningsstudie som avslöjar tio avgörande faktorer för långsiktig framgång.

– Bland annat ska spelarna veta sin roll i laget, vara samspelta med lagkamraterna, ha energi och ork. De ska klara pressen som uppstår innan och under, komma in i ett flow, få flyt. De ska kunna prestera utan att behöva tänka för mycket, det vill säga ha känslan att det går av sig själv. Får man flyt orkar man mer än man tror, menar Stefan Tengblad.

– Det är inbyggt i organisationen att alla som spelar vet hur de ska agera i olika situationer. Laget har gjort research och pratat igenom och förberett sig på olika scenarier.

Faciliteter runtomkring är också viktiga. Bra träningsförutsättningar och stödfunktioner, fysträning, tillgång till bland annat gym, rehabilitering och annan kringkunskap. Scouting och rekrytering av nya spelare är också en avgörande framgångsfaktor.

Introduktioner och så kallad ”onboarding” kan ju fungera "så där" på en del företag...

Stefan Tengblad

Landslagscoachen Gerhardsson har i flera intervjuer sagt att han förespråkar ”jaget före laget” i stället för tvärtom, vad tänker du om det?

– Jag tror att han börjar i jaget. Han menar att alla måste må bra som individer. Lagets tidigare tränare, Pia Sundhage, fick kritik, för att det kändes som att det fanns en mall alla skulle hålla sig till för att passa in, en mall för hur man skulle bete sig. Ska laget fungera måste spelarna dela visionen om lagets framgång. Saknas lagsammanhållningen blir det väldigt fragmenterat. Men det får inte bli för extremt, förstås.

– Ett lag med bara starka individer blir inte heller bra. Jag tror man behöver hitta en balans mellan de två, båda behövs – laget och jaget.

Så kan man tänka på en arbetsplats också, menar Stefan Tengblad.

– På ett företag kan man förstås inte toppa verksamheten som man gör med ett lag.

Klubbarna, särskilt landslaget, måste ju ha dom bästa och kan inte kosta på sig att ta in någon som inte spelar på topp. Riktigt så kan man inte tänka när man leder ett företag, men att se det som att vi har en uppgift som vi ska göra så bra som möjligt tillsammans med hjälp goda förutsättningar och engagemang, det går i vilken bransch som helst.

– Att skapa förutsättningar som får medarbetarna att hela tiden vilja bli bättre på det de gör. Där kan man lära mer.

Läs även

Annons