Hur mycket naket tål din arbetsplats?

Sol, svett och svalare kläder - men hur mycket naket funkar egentligen på jobbet?

Det blir varmare ute och frågan om klädkoder på jobbet seglar upp på agendan. Många är bekanta med den återkommande shorts-debatten…

– En sommarklädkod är ingen dum idé för att undvika konflikter, säger säger arbetsrättsjurist Jessica Stålhammar.

– Det kan vara svårt att hantera krav på lättare klädsel från medarbetare. Sandaler, kjollängd och shorts är sådant som det kan bli mkt rabalder kring… ofta bottnar det i att det känns kränkande eller begränsande att inte få bestämma över sin klädsel på jobbet.

Vad säger lagen om svalare klädsel på jobbet när solen gassar och svetten rinner?

– Det finns ingen generell lagstiftning om klädkoder i arbetslivet, utöver de klädkoder som införs utifrån ett hälsoperspektiv. Eftersom det är upp till arbetsgivaren att bestämma vad som ska gälla kan det se väldigt olika ut på olika arbetsplatser, säger Jessica Stålhammar.

Hur stora möjligheter har arbetsgivaren att bestämma vilken klädsel som ska gälla?

 – Arbetsgivaren har ganska omfattande möjligheter att reglera medarbetarnas klädsel om det är motiverat. Parterna har en lojalitetsplikt och särskilt arbetstagaren. Ofta handlar det om att man ska vara hel och ren på jobbet.

Jag har full förståelse för att många vill klä sig bekvämt när det är varmt ute.

Philip Warkander

Att inte följa anvisad klädkod kan anses vara ett brott mot anställningsavtalet. Konsekvensen kan bli en varning och i förlängningen leda till uppsägning.

– Men det ska ganska mycket till, först kommer tillsägningar och varningar, säger Jessica Stålhammar.

Enligt Philip Warkander, lektor i modevetenskap vid Lunds Universitet kan klädkod både ha för- och nackdelar.

  Det handlar om att signalera professionalism och förståelse för den sektor man är verksam inom. Principen är att när det gäller yrket och det som ska kommuniceras är att det individuella  underordnat yrkesrollen. Det kan ha en samlande kraft, att kommunicera att alla som följer koden är en enhet.

Nackdelarna med att implementera en klädkod på företag är att anställda kan känna sig begränsade.

– Jag har full förståelse för att många vill klä sig bekvämt när det är varmt ute. Jag förstår också att man kanske inte känner sig så lojal med en arbetsgivare att man vill att det påverkar vad man har på sig. Samtidigt kan det vara viktigt dels för trovärdigheten gentemot kunder, dels för att visa att man förstå företagets identitet och värderingar. Det kanske helt enkelt inte är lämpligt att visa tårna, benen eller överarmarna på arbetsplatsen.

Philip Warkander menar att konflikterna som uppstår handlar om just detta, spänningen mellan den anställdas personliga integritet och arbetsgivarens vilja att anställda följer företagets riktlinjer. Den anställda upplever det som ett intrång, medan arbetsgivaren ser det som slapphet.

– Det som kan göras är förstås att under traditionell semestertid i juli lätta på klädkoderna.

Läs även

Annons