HR-specialisten: ”Som att ha en liten assistent på axeln”

Kan den omtalade chatboten ChatGPT hjälpa dig att spara tid på jobbet? Ja, kanske. Så här gör du för att komma i gång.

Johannes Sundlo, HR-konsult på The Talent Company pratat och förespråkare av användande av ChatGPT.

Foto: Privat / Getty Images

När chattboten ChatGPT lanserades i november ifjol var det många som jublade, andra förfasades. Den avancerade artificiella intelligensen kan svara på frågor baserat på avancerade algoritmer och enorma mängder data på extremt kort tid, samtidigt som den onekligen främjar felaktig information och fusk.

Men den kostnadsfria chattboten är revolutionerande för hur vi interagerar med datorer. Johannes Sundlo är en av förespråkarna och har i sin roll som HR-konsult på The Talent Company pratat och skrivit om vikten av att vara med på ChatGPT-tåget.

ChatGPT – en inspiratör?

– Det är som att ha en liten assistent på axeln som man kan vända sig till i nästan vilken fråga som helst. Man ska inte se ChatGPT som något som gör ens jobb, utan som något man kan få uppslag och inspiration från. Det är nog bara fantasin som sätter gränser för vad man kan använda det till.   Redan idag kan chattboten göra konkret nytta för chefer och HR, förklarar Johannes Sundlo. Bland annat kan ChatGPT hjälpa till att skapa presentationer, vilket både han själv och många han har hjälpt använder den till i vardagen.

– Om man ser till att förklara målgruppen och ämnet kan ChatGPT ge specifika råd för hur man ska lägga upp en presentation för att nå och engagera lyssnarna.

Och om man har specifika problem med program som Google Sheets eller Excel, kan ChatGPT snabbt lösa en formel. Boten kan också hjälpa till att identifiera huvudpunkter i ett mejl, eller i en större mängd text som man matar den med. Ett annat exempel på arbetsuppgift som kan effektiviseras är renskrivning.

Vi behöver diskutera AI systematiskt, på en samhällelig nivå. Vad kommer utvecklingen innebära för företagande på lång sikt?

Johannes Sundlo

Så här använder du ChatGPT

Gå in på openai.com/blog/chatgpt

Klicka på “Try ChatGPT” och skapa ett konto med hjälp av din mejladress.

Nu är det bara att börja testa. ChatGPT är gratis att använda.

Obs dela aldrig känslig information på ChatGPT och kom ihåg att det är ett verktyg som kan hjälpa till att spara tid och effektivisera, men det är inte 100 procent tillförlitligt och ersätter inte mänsklig interaktion och beslutsfattande.

ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) är en chattrobot eller virtuell assistent, baserad på en stor språkmodell som har utvecklats av företaget OpenAI. Förra veckan lanserades en ny version av ChatGPT; ChatGPT4. Enligt OpenAI är den mer avancerad och bättre på att skapa och samarbeta med användare i kreativa projekt, som musik, manus, tekniskt skrivande och att ”lära sig en användares skrivstil”.

– Man ska aldrig dela känslig information med ChatGPT, men om man har allmängiltig och öppen information som ska skickas ut kan man få hjälp med renskrivning och översättning, till exempel om man är svensk och vill skriva på engelska.
Ett annat möjligt användningsområde är, enligt Johannes Sundlo, att skapa intervjufrågor för specifika kandidater.

– Du kan be ChatGPT skapa intervjufrågor för att på ett objektivt och icke-diskriminerande sätt utvärdera till exempel en senior software engineer, ihop med vad som skulle indikera ett bra svar på dessa frågor. Det gör att du enkelt kan skapa ett batteri av generiska frågor till en kandidat.

Viktigt att verifiera informationen

Men samtidigt, understryker han, måste man hela tiden ha i bakhuvudet att inte lita 100 procent på chattboten.

– Man behöver alltid verifiera om informationen är rätt och relevant, och om resultatet blir som man hade tänkt. Man måste göra de sista tio procenten själv, men ChatGPT tar ut 90 procent av arbetet, och det är väl inte så dumt, säger han.

Skepsisen inför AI och ChatGPT, tror Johannes Sundlo handlar om bristande kunskap snarare än om rädsla. Det är en ny värld att ta ställning till.

– Min största farhåga är att vi låter det här ske utan att vara engagerade. Vi behöver diskutera AI systematiskt, på en samhällelig nivå. Vad kommer utvecklingen innebära för företagande på lång sikt?

För att utnyttja AI-assistenter på ett hållbart och etiskt sätt tror Johannes Sundlo därför att det är av högsta vikt att vara engagerad och hålla sig informerad och uppdaterad om ChatGPT och liknande teknologiers funktioner och begränsningar.

Början på en revolution

– Jag har sett skräckexempel där man har matat in kandidatsvar efter intervjuer i ChatGPT och frågat om det är en bra kandidat eller inte. Då lämnar man ju över beslutsfattandet på en AI som man inte riktigt har koll på, plus att man inte har informerat kandidaten om förfarandet, säger han.

Johannes Sundlo tror att ChatGPT bara är början på AI-revolutionen för arbetsmarknaden, och att utvecklingen kommer accelerera snabbare än vad någon egentligen kan föreställa sig.

– ChatGPT är som Nokia 5110 som vi kunde ringa och spela Snake på, men sedan kom iPhone och allt förändrades igen. Så vi har bara tagit ett mikrokliv på ett marathon.

AI ska få tyst på mötets snackpåse

Ny AI ska skriva bättre platsannonser

Läs även

Annons