Han är både präst och chefsrekryterare

Joel Ingmarsson är präst, men jobbar som chefsrekryterare på Randstad. Frågar man honom är jobben egentligen ganska lika.

Joel Ingmarsson har en lite annorlunda karriär inom Svenska kyrkan där han efter en tid som församlingspräst gick in som strategisk rådgivare till ärkebiskop Antje Jackelen. I flera år var han ärkebiskopens närmaste rådgivare i ekumeniska frågor, jobbade mot myndigheter och ambassadörer och ledde stora projekt i kyrkans namn.

Numera händer det att han hoppar in och viger ett par eller döper ett barn när någon bekant frågar. Folk gillar att ha en relation till prästen som håller i i deras vigsel eller dop, konstaterar han. Men till vardags arbetar han med chefs- och specialistrekrytering på Randstad.

Han menar att steget från präst till rekryterare inte är så långt som det kan låta. För honom handlar det om ett genuint intresse för människor, om nyfikenhet, förmågan att inge förtroende och en väl inövad samtalsmetodik.

– Så som jag ser det handlar mitt jobb som rekryterare om att se behov hos människor och företag, att hitta människor som passar ihop och som kommer att kunna jobba bra ihop. Att gräva i vad människor söker och behöver är något jag gjorde som präst också.

Rörligheten på arbetsmarknaden kommer att leda till nya karriärvägar.

Han är skeptisk till vad han kallar ”ett fyrkantigt sätt att se på karriärvägar”.

– Rörligheten på arbetsmarknaden kommer att leda till nya karriärvägar. Så länge man har rätt potential eller kompetens spelar det mindre roll vad man jobbat med tidigare. Själv har jag aldrig haft svårt att röra mig mellan olika sammanhang, säger han och exemplifierar med den egna studietiden.

– Först körde jag hårt på teologi. Pluggade till motsvarande en master, umgicks bara med teologer. Sen kände jag att jag behövde få in något annat och började läsa statsvetenskap och Östeuropakunskap. Det är en kombination av nörderi och nyfikenhet. Jag borrar ner mig i något men blir sen nyfiken på något annat.

Han är – kanske inte så förvånande – den ende prästen på Randstad men har aldrig känt sig ifrågasatt i sin nuvarande yrkesroll.

– På Randstad har människor olika bakgrunder, alla är ju inte personalvetare, säger han och tillägger att det i grund och botten handlar om att leva som man lär. Det är kompetenser och potential som bestämmer om man gör ett bra jobb eller inte.

Läs även

Annons