”Det räcker inte med friskvård och pingisbord”

Medarbetare som trivs och mår bra får man inte med kortsiktiga lösningar. Men hur gör man då? Vi frågade hälsoentreprenören Nicholas Roman.

"Nya generationer kommer med högre krav på företagens värderingar"

Foto: Getty Images

– Många stirrar sig blinda på sjukskrivningstalen. Man tänker ”oj vilka höga tal, nu måste vi göra någonting under våren.” Man ökar friskvårdsbidraget och sätter ett kryss. Det räcker inte med pingisbord och friskvårdsbidrag. Konkurrensen om talangerna är hård. Man kan inte ta till kortsiktiga lösningar om man vill vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarna mår bra på riktigt, säger Nicholas Roman, grundare och vd på företaget Challengize.

Han menar att det istället handlar om att komma åt de strukturella problemen som skapar stress. Här kommer employer branding in i bilden.

– På den marknad vi har i dag är ryktet och det som sägs om företaget på arbetsplatsen och utanför den, otroligt viktigt. 

Medarbetare som mår dåligt och företag som har dåligt rykte kostar pengar. Nya generationer kommer också med högre krav på företagens värderingar. Kan det här företaget få mig att må bra? 

Man kan inte ta till kortsiktiga lösningar om man vill vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarna mår bra på riktigt.

Nicholas Roman

Nicholas Roman

Foto: privat

1
.

Vilken är chefernas roll i det här?

– En helt avgörande roll, tycker jag. Det här är viktiga frågor för ledningsgruppen men det är jätteviktigt att chefen deltar aktivt i arbetet. Om chefen är med på möten men sedan inte engagerar sig i initiativ och aktiviteter – vad ger det för signaler? Då blir det ju ett kryss någonstans precis som pingisbordet.

Hur kan företag få sina medarbetare att må bra då enligt dig?

– Det vi gör är att vi utbildar hälsostrateger, ambassadörer som sedan kan driva frågan på sitt företag.

Det behövs också en strategi, säger Nicholas Roman.

– Vi hjälper bland annat företagen att ta fram ett hälsohjul. Långsiktighet är helt avgörande när det gäller hälsa på jobbet. Vi gör en kartläggning; hur ser situationen ut i just det här företaget. Det är ju inte ”one size fits all”. Sedan kan man börja se vilka behov som finns och göra en plan utifrån det.

– Det handlar till stor del om att få med alla, även dem som inte självmant prioriterar sin hälsa, därför måste man se hälsa i ett bredare perspektiv. Hälsa kan vara träning. Men det kan också vara föreläsningar, kurser, kulturupplevelser eller ordentliga pauser.

Läs även

Annons