Här är branscherna där kvinnliga chefer tjänar mer än manliga

De är så klart inte många...

Illustration: Getty Images

SCB:s lönestatistik för chefer är indelad i branscher och olika chefsroller. Av totalt 55 kategorier tjänar de kvinnliga cheferna mer än de manliga i elva (11) stycken. Majoriteten av högavlönade chefer är med andra ord fortfarande män.

De branscher som ger högst löner – ger dem företrädesvis till män. Inom bank, finans och försäkring är skillnaden stor mellan chefskollegor om de har olika kön.

Bland de högre cheferna i bank, finans och försäkringsbranschen tjänar manliga chefer i snitt 160 200 kronor i månaden, medan kvinnliga kollegor på samma nivå tjänar 117 900 kronor i månaden.

På mellanchefsnivå i samma bransch är skillnaden fortfarande stor; män tjänar 91 900 i månaden medan kvinnor får 66 600 kronor i månaden.

Att män har en halv lön till, eller mer, är svårt att förklara.

Hanna Broberg

Här tjänar kvinnliga chefer mer än sina manliga chefskollegor

Avdelningschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 1

Chefer som planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom socialt och kurativt arbete. Mellanchefsnivå.

Kvinnor tjänar i snitt: 55 500:-

Män tjänar i snitt: 54 300:-

 

Chefer inom arkitekt och ingenjörsverksamhet, nivå 1

Chefer inom arkitekt- och ingenjörsföretag. Har personalansvar. Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå.

Kvinnor tjänar i snitt: 59 000:-

Män tjänar i snitt: 58 400:-

 

Chefer inom övrig servicenäring, nivå 1

Chefer inom hotell, restaurang, handel, friskvård, fritid samt övriga servicenäringar t.ex. camping och resebyrå. Har personalansvar. På mellanchefsnivå.

Kvinnor tjänar i snitt: 57 500:-

Män tjänar i snitt: 51 900:-

 

Enhetschefer inom äldreomsorg, nivå 2

Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef.

Kvinnor tjänar i snitt: 44 700:-

Män tjänar i snitt: 44 200:-

 

IT-chefer, nivå 2

Leder den dagliga IT-verksamheten samt ansvarar för personal på en IT-enhet. Verksamhetsnära chef, underställd mellanchef.

Kvinnor tjänar i snitt: 64 600:-

Män tjänar i snitt: 60 100:-

 

Personal- och HR-chefer, nivå 1

Leder och samordnar den övergripande interna personaladministrativa verksamheten i ett företag eller organisation. Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå.

Kvinnor tjänar i snitt: 70 400:-

Män tjänar i snitt: 67 400:-

 

Personal- och HR-chefer, nivå 2

Leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på personalfunktionen. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef.

Kvinnor tjänar i snitt: 64 600:-

Män tjänar i snitt: 60 100:-

 

Produktionschefer inom tillverkning, nivå 1

Leder den övergripande interna tillverkningsverksamheten i ett företag eller organisation. Chef på mellanchefsnivå.

Kvinnor tjänar i snitt: 65 900:-

Män tjänar i snitt: 59 600:-

 

Produktionschefer inom tillverkning, nivå 2

Leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på en tillverkningsenhet. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef.

Kvinnor tjänar i snitt: 51 300:-

Män tjänar i snitt: 48 800:-

 

Restaurang- och kökschefer, nivå 2

Leder den dagliga verksamheten inom restaurang och kök, planerar matsedlar och inköp samt ansvarar för personal. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef.

Kvinnor tjänar i snitt: 34 800:-

Män tjänar i snitt: 34 100:-

 

Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 2

Leder fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef.

Kvinnor tjänar i snitt: 50 600:-

Män tjänar i snitt: 50 200:-

 

(Titlarna är desamma som SCB använder i sin lönestatistik, statistiken är från 2020.)

Hanna Broberg, chefsstrateg på Svensk Chefsförening, suckar över lönestatistiken från bank, finans och försäkringsvärlden.

– Att män har en halv lön till, eller mer, är svårt att förklara, säger hon.

Det faktum att kvinnor tjänar bra som HR-chefer tycker hon känns bättre.

– Det är roligt att se att kvinnor som är chefer inom HR ligger ett par tusenlappar högre än sina manliga kollegor. Även kvinnliga avdelningschefer inom socialt och kurativt arbete har lite högre lön än männen. Att det ser ut så kanske speglar kvinnodominerade verksamheter med karriär- och utvecklingsmöjligheter som gör det lättare för kvinnor att få sin kompetens rätt värderad, säger hon och tillägger att det också finns anledning att studera lönenivåerna.

Kvinnliga akademiker och chefer i kvinnodominerade verksamheter ligger fortfarande under motsvarande chefsuppdrag i manligt dominerade verksamheter, och det är stora skillnader i offentlig och privat sektor.

– Detta trots att vi vet hur komplexa offentliga uppdrag kvinnor ofta har. Dessutom med sämre chefsförutsättningar vad det gäller antal medarbetare och stödresurser. Det blir intressant att se hur detta förändras på sikt med de stora kompetensförsörjningsutmaningar som offentlig sektor nu står inför, säger Hanna Broberg.

Läs även

Annons