Gravöl på jobbet – obekväm men nödvändig internkommunikation

Ett glas alkoholfri bubbel för att fira framgång på jobbet känner du säkert igen. Men lyfter du som chef glaset vid förluster och sorg?

Tamara Mašković Wängborg, Medlingscentrum, specialist på konflikthantering och medling.

Foto: pressbild

En stor miss som många chefer gör, är att de har för bråttom förbi det som känns tungt och svårt. Det menar Tamara Mašković Wängborg, Medlingscentrum, specialist på konflikthantering och medling.

– Även sorg behöver en ritual på arbetsplatsen. Gravölen är så viktig, den är ett tecken på engagemang, en signal på att man tar sina medarbetare på allvar. Man firar hedersamt och överbryggar glappet mellan det nya och gamla.

Sorg kan uppstå i samband med olika typer av förändringar som innebär förluster. Inte sällan sker det vid en omorganisation, som påverkar maktförhållanden och medarbetares möjligheter att påverka. Det kan handla om att förmåner, till exempel friskvård, plockas bort, att företaget byter lokaler eller att kollegor förflyttas. 

– Det är väldigt vanligt att att man som chef inte stannar upp och bekräftar oro och sorg i gruppen, av rädsla för att det ska få fäste i organisationen. Man tror att medarbetarna ska fastna i det förorättade läget för evigt.

Enligt Tamara Mašković Wängborg är det precis tvärtom.

Chefen riskerar grupens lojalitet

– Om man inte bekräftar sorgen, riskerar man att få problem, man riskerar hela förändringsprocessen.

Blir man ignorerad när man känner sig utsatt och besviken leder det ofta till att känslan äter sig fast. Medarbetare känner sig inte sedda för det man åstadkommit innan förändringen. Som chef riskerar man gruppens lojalitet.

– Den som känner sig kränkt samarbetar inte väl, vilket inte är bra alls för det förändringsarbete man försöker driva. 

Ur missnöje kommer konflikter, och potential för eskalering. Det kan bli väldigt kostsamt, säger Enligt Tamara Mašković Wängborg.

Det finns alltid de som har tusen frågor, och de som är väldigt motsträviga. De blir sannolikt  inte mer motsträviga för att du som chef är öppen.

Tamara Mašković Wängborg

Att ha en kickoff innan man druckit gravöl ihop är otaktiskt, anser Tamara Mašković Wängborg.

Hur ska gravölen gå till praktiskt?

– En gravöl ska med fördel ske fysiskt. En överordnad chef håller ett tal och tackar för det som varit och för allt arbete teamet lagt ner. ”Tack vare allt det arbete som ni har lagt ner, har vi fått en bra plattform att växa vidare ifrån”. Det blir ett bevis på att det var värt att lägga så mycket tid i och kraft på den formen som var.

Det är en bra idé att stanna upp och reflektera tillsammans över förändringen som är på väg att ske. Vad går den ut på? Vad händer nu?

– Många drar sig för den här typen av ritual, den är obekväm men nödvändig.

Motsträviga medarbetare

Det är en möjlighet för ledningen att på ett trovärdigt ta upp sådant man eventuellt tappat längs vägen, man får chansen att be om ursäkt för saker och belysa vad förändringen bottnar i, säger Tamara Mašković Wängborg. Till exempel ”vi beklagar att vi missat att involvera er på ett vettigt sätt i den här frågan”.

Det finns alltid de som har tusen frågor, och de som är väldigt motsträviga. Men de blir sannolikt  inte mer motsträviga för att du som chef är öppen, menar Tamara Mašković Wängborg.

Risken snarare tvärtom, om de inte känner sig sedda blir de mer anti.

– Man inte få ny drottning om den gamla inte är begravd. När gravölen är avklarad, kan man gå vidare till nästa – kick off.

Läs även

Annons