Så skiljer du på jobb och privatliv

Här är strategierna som hjälper dig - och dina medarbetare - att hålla ordning på jobb och privatliv i ett digitaliserat arbetsliv.

Illustration: Pia Koskela

Hur går det med arbetsjaget när dina barn plötsligt släntrar in i rummet under det digitala mötet hemifrån? Och hur går det med familjelivet när det finns möten att förbereda under helgen? Och var hittar du återhämtning när jobbet och det privata smälter samman?

– Tidigare forskning har visat att det är bra för välbefinnandet om man kan återhämta sig under arbetsdagen. Men om man jobbar hemifrån och samtidigt ska vara tillgänglig för sin privata sfär så kanske man inte får den återhämtningen, säger Kristina Palm, docent i arbetsvetenskap, lektor vid Handelshögskolan vid Karlstads universitet samt senior forskare vid Karolinska institutet.

Det kan vara arga barn eller sjuka föräldrar som tar av din tid. Men det kan också vara tvärtom: en positiv påverkan i form av en partner som peppar inför ett svårt möte, till exempel. Grejen är att chefen har svårt att veta vilket som är fallet. Och då är det viktigt att tänka på arbetsbelastningen och på kommunikationen.

– Det kan vara klokt att på arbetsplatsen föra fler samtal om hur arbetslivet och hela livet ser ut. Är det mycket i båda sfärerna?

Om man jobbar hemifrån och samtidigt ska vara tillgänglig för sin privata sfär så kanske man inte får den återhämtningen.

Kristina Palm

Tillsammans med Calle Rosengren, docent och lektor i arbetsmiljöteknik vid Lunds universitet, har Kristina Palm gjort sig känd för vardagsnära forskning om livet, arbetet och digitaliseringen. Forskningen visar hur gränserna mellan privatliv och arbetsliv kan suddas ut och upprätthållas med digital teknik, och hur våra olika sätt att hantera det kan ställa till problem, men också skapa fördelar både hemma och på jobbet. Ett av problemen är att vi inte riktigt tänker på hur våra egna strategier påverkar människor i vår omgivning.

Ett par enkla exempel: När någon skickar jobbmejl en lördagskväll till kollegan vars helger är heliga, hur mår den senare då? Och hur blir det om chefen under helgen mejlar ut information inför mötet klockan nio måndag morgon och förväntar sig att alla ska vara informerade när de kommer? Eller när partnern sitter i soffan med jobbdatorn ända fram till läggdags?

Gränserna mellan jobbet och det privata har blivit ännu mer aktuella inför det kommande hybridarbetslivet. Ju närmare de privata och professionella sfärerna är varandra, desto mer överför vi känslor och sinnesstämningar mellan dem. Det behöver hanteras, men hur?

Människor förhåller sig till den nya tekniken genom att använda olika strategier

Kristina Palm

Vilken är strategi använder du?

Prata med dina medarbetare om hur det hybrida arbetslivet fungerar. En bra start på samtalet kan vara att tillsammans diskutera vilken strategi medarbetaren har valt, och vilka utmaningar det medför.

Totalsepareraren
Håller isär arbete och övrigt liv både i fråga om tid och plats.

Tidssepareraren
Håller isär arbete och övrigt liv genom att sätta gränser för vad som är arbetstid och vad som är ledig tid.

Platssepareraren
Håller isär arbete och övrigt liv genom att sätta gränser för vilken plats som tillhör arbetet respektive den privata sfären.

Arbetsintegreraren
Arbetsrelaterade aktiviteter utförs under ledig tid och i den privata sfären, men inte tvärtom.

Privatlivsintegreraren
Privata aktiviteter utförs under arbetstid och på arbetsplatsen, men inte tvärtom.

Totalintegreraren
Privata aktiviteter under arbetstid och på arbetsplatsen och arbetsrelaterade aktiviteter under ledig tid och i den privata sfären. Ingen gräns åt något håll.

Växlaren
Växlar mellan olika strategier.

– Incheckning är ett sätt, att berätta vad man tar med sig in i det professionella sammanhanget: ”Storgräl med barnen, jag är egentligen skitsur men det beror inte på er”. Det kan bli lättare att släppa känslan då, och det motverkar att det uppstår fantasier för att någon inte är på humör.

Mindfulness i ett par minuter inför ett möte, för att hitta fokus, är ett annat sätt. Men själva grunden för att lyckas bra med sina strategier är enligt Kristina Palm att prata om det. Till det ändamålet finns ett verktyg, ”Sju digitala gränshanteringsstrategier”, som forskades fram under det AFA-finansierade projektet ”Vägar till ett digitalt hållbart arbetsliv”(2020). Då studerade Kristina Palm, Calle Rosengren samt framlidna Ann Bergman, professor vid Karlstads universitet, hur anställda, anställdas partners och barn samt chefer och HR-experter upplevde och hanterade det digitala arbetets utmaningar och möjligheter.

I verktyget beskrivs sju olika digitala gränshanteringsstrategier: totalintegreraren gör ingen skillnad på privat tid, arbetstid, eller plats, medan totalsepareraren jobbar mellan nio och fem på sin arbetsplats. Däremellan finns flera olika varianter. Att förstå vilken strategi man själv – eller medarbetaren – använder i olika sammanhang underlättar att ta kontroll över arbetslivet eftersom strategierna kan vara omedvetna, eller oövertänkta.

– Människor förhåller sig till den nya tekniken genom att använda olika strategier. Det viktiga är att förstå att tekniken inte styr allt, att man har valet att stänga av mobilen, konstaterar Kristina Palm.

Läs även

Annons