”En stark ledare ser inte makten som det viktiga – utan ansvaret”

Handlar det vi kallar makt kanske snarare om ansvar?

– En modern, effektiv chef ser inte sin roll som en maktposition, utan en ansvarsposition. Så ser jag själv på mitt ledarskap

Det säger Henrik Ekelund som är styrelseordförande i utbildningsföretaget BTS  Group, ett internationellt börsnoterat konsult- och utbildningsföretag som han grundade i mitten av 1980-talet och var vd för i 36 år.

Han har jobbat över hela världen och sett ”hela skalan av chefstyper”.

– Tyvärr finns det nog fortfarande ganska många chefer som leder med makt och aggressivitet. Det här är ju mänskliga drag, de finns överallt. Också bland chefer., konstaterar han.

Själv föredrar han det ledarskap han oftast möter i Sverige.

–  Här stöter man mer sällan på ledare som hävdar att ”jag har rätt därför att jag har makten”. I stället har vi platta, decentraliserade organisationer och det tror jag är en bra sak. Jag är övertygad om att chefer i decentraliserade organisationer, där besluten fattas närmare både kund och medarbetare, och där man arbetar med motivation och engagemang, de levererar bättre.

Han säger att han så klart har reflekterat över den makt han har.

– På pappret har jag ju mycket makt men jag har aldrig sett på min roll som en maktposition, utan som en ansvarsposition. Jag har ett stort ansvar gentemot medarbetarna, kunderna och aktieägarna.

– Det är väl Platon som har sagt att ”måttet på en man är vad han gör med makt”. Och jag skulle säga att en stark ledare inte ser makten som det viktiga – utan ansvaret.

När han resonerar landar han ganska snart i att hans syn på makt också är en framgångsfaktor för en företagsledare. Om man tror att en maktposition automatiskt innebär att man är den som fattar de bästa besluten – då ligger man illa till.

– Ett skäl till att BTS Group har lyckats växa från en ensam man i ett kallt garage till 2 000 medarbetare över hela världen är att här fattas beslut på fakta och kompetens. Inte utifrån maktpositioner.  Jag tror att effektiva företag måste jobba så idag.

På pappret har jag ju mycket makt men jag har aldrig sett på min roll som en maktposition.

Henrik Ekelund

Har du råkat ut för maktmissbruk någon gång?

– Nej, jag har nog inte det. Kanske har jag haft tur för jag vet ju andra som har. Sedan har jag så klart stött på alla typer av ledarskap. Jag brukar säga att det finns corporate values och så finns det corporate bullshit. Det ena har man på hemsidan, det andra är det som händer på kontoret… Och det är ju inte alltid lika vackert som värderingarna.

Vad skulle du ge för råd till en ung chef, i början av sin karriär? Hur ska hen hantera sin makt?

1. Det viktigaste är inte makten – det viktigaste är ansvaret att du tillsammans med ditt team når resultat.

2. Var ärlig med vem du är. Försök inte förställa dig till en chef som du tror att du borde vara. Var klar över dina värderingar och hur du vill leda. Var öppen mot dina medarbetare om hur du vill leda

3. Lyssna, lyssna, lyssna. Då får du värdefull information om hur du ska leda.

4. Behandla dina medarbetare som du själv vill bli behandlad.

5. När du har möten – se till att tala sist. Det är så klart du som sätter agendan, men låt andra prata först och lyssna ordentligt på vad de säger.

6. Om du får feedback på ditt ledarskap eller dina åsikter – tacka och ta emot. Du får inte trycka ner det. Du måste ju inte ändra dig eller hålla med men välkomna inspelen – annars kan folk bli rädda för dig.

– Jag skulle tro att det bland tech-bolagen i Sverige idag finns en del ledare som inte är så effektiva

– De här bolagen har ibland  oerfarna ledare som fått uppmärksamhet i pressen och känner sig lite som halvhjältar. Ovanpå det – massor av riskkapital. Tänk dig ett stort oerfaret ego – risken att det inte blir särskilt bra är stor.

Läs även

Annons