En chef i bemötande – behövs det?

Frågar man Annmarie Palm och Nacka kommun är svaret ja.

I september förra året tillträdde Annmarie Palm sin nya tjänst som kundbemötandechef i Nacka kommun. En roll som är helt ny och som kommunen är först ut i landet med att tillsätta. Tjänsten är placerad i stadsledningen direkt under stadsdirektören.

– Det är en signal om hur viktiga våra bemötanden är i samhället i stort. Bemötande är en färskvara som vi vill vidareutveckla, säger Annmarie Palm.

Internt tränar och stärker hon medarbetarna i att agera proaktivt, effektfullt och professionellt i vardagen. Satsningen är viktig, Nacka kommun vill fortsätta utvecklas som en serviceorganisation i framkant och man vill förbättra näringslivsklimatet i kommunen, berättar hon.

Bemötande är en färskvara som vi vill vidareutveckla.

Annmarie Palm

Tre tips till dig som vill börja jobba med bemötande

Inventera
Hur det står till med bemötandet i din organisation? Tips! Inventera inte genom att skicka ut en enkät utan fråga på riktigt, skapa samtal.

Agera
Ta tag i det! Många gånger är man medveten om var det brister och vad som behövs. Ta tag i det direkt innan eventuella problem växer och blir större.

Samarbeta
Se till att hjälpa varandra i medarbetarskapet. Var varandras coacher och räta ut vägen framför er.

– Det är extremt viktigt att ha ett gott bemötande i allt vi gör. Vi har en stark tillväxt i Nacka som växer snabbt med nya medborgare, företag och föreningar. Därför är det viktigt att ständigt ha med detta perspektiv. Ett gott bemötande och respekt ska ackompanjera allt.

Annmarie Palm har jobbat med bemötandefrågor sedan 2010 i såväl kommuner som privat näringsliv och dessutom skrivit boken Business behavior, om relationer, affärsmässigt uppförande och affärsnytta. Ett koncept som nu används i Nacka kommun, berättar hon.

– Det sammanfattar egentligen allt som vi håller på med: kundbemötande, medarbetarskap, självledarskap, inkludering, likabehandling, vett och etikett samt respekt. Bemötande är allt, med ett gott bemötande bygger du tillit och skapar förtroende, det gäller hela vårt samhälle.

Läs även

Annons