”Det viktigaste för att lyckas är att våga fatta beslut”

Vi har pratat ledarskap med tre valgeneraler. En av dem, John Zanchi, var socialdemokraternas valgeneral 2018.

John Zanchi John Zanchi var socialdemokraternas valgeneral 2018.

Foto: Viktor Gårdsäter

I en valrörelse behöver många beslut fattas på kort tid, och inte alltid på ett perfekt underlag. Den som leder arbetet måste ha såväl mandatet som förmågan och modet att göra just det. Strategiska överväganden måste vara gjorda innan allvaret drar i gång.

– Det enskilt viktigaste för att lyckas är att våga fatta många beslut, när de behöver fattas. Om du inte använder dig av den beslutskraften så gör du inte jobbet, säger John Zanchi, Socialdemokraternas valgeneral i valrörelsen 2018.

En annan avgörande faktor är att hålla fokus.

Läs också: Valgeneralen om nycklarna till ett framgångsrikt ledarskap

– Ibland måste du fånga upp det som ger dig möjligheter och vara snabbfotad, men väldigt ofta handlar det om att försöka – mitt i någon typ av orkan där du befinner dig – hålla linjen i det du vill att valrörelsen ska handla om.

Utöver det måste valgeneralen förbli positiv och visa vägen.

– Du måste komma först, vara glad och ingjuta mod i medarbetarna. Du måste med varenda por i kroppen visa att du brinner för det här, säger John Zanchi.

Valgeneralen driver på engagemanget hos de ideella krafterna och John Zanchi tror egentligen inte att skillnaden mot näringslivet är så stor.

Fisken ruttnar från huvudet och du måste sätta tonen. Ytterst är det en organisationskultur som ledningen har ansvar för.

John Zanchi

– Jag tror att tidsfristen du har på dig spelar mycket större roll än vad det är du egentligen arbetar med. Om du jobbar i en affärsverksamhet med väldigt korta deadlines så kan det nog också uppbåda entusiasm och engagemang om du gör det på rätt sätt. Men i den ordinarie verksamheten, även i politiken mellan valen, är det klart att det inte är lika brinnande som när saker och ting ställs på sin spets.

Att som han uttrycker det ”varudeklarera motståndaren” är en naturlig del av den politiska debatten.

– I affärsvärlden kan marknaden växa och man talar inte mycket om sina konkurrenter. Men i politiken är det väldigt mycket som står på spel och kakan kan dessutom inte växa, tar jag en marknadsandel så måste jag göra det från någon annan.

Däremot tycker han att utvecklingen mot mer polarisering och avsiktliga feltolkningar av motståndarsidans argument är sorglig.

– Övertramp kommer alltid att ske, men där har valgeneralen ett jättestort ansvar. Fisken ruttnar från huvudet och du måste sätta tonen. Ytterst är det en organisationskultur som ledningen har ansvar för.

John Zanchi menar att näringslivet blir alltmer värderingsdrivet.

– Näringslivet inspireras väldigt mycket av politiken i det att man vill sälja mer än bara produkt, det känns för futtigt och då måste man ge den ett högre värde.

Också organisatoriskt har affärslivet att lära av politiken, tror han.

– Involvera medarbetarna i ett tidigt skede, förklara varför man gör på det sätt man kommer att göra, ha en platt organisation, var synlig. Det är något jag tror att många företagsledare kan lära av.

Läs även

Annons