Därför måste du lära dig att ”valla katter”

Mångfald i organisationen är bra. Men som chef måste du också klara att leda en diversifierad grupp. Chefstidningens krönikör Alexander Löfgren förklarar varför.

Alexander Löfgren är tjänsteområdeschef och konsult.

Foto: privat

I min roll som chef i en konsultverksamhet ägnar jag mycket tid åt att sparra medarbetare i allt från metodfrågor och uppdragsleveranser, till arbetsmiljöärenden och personliga utvecklingsplaner. Jag slås ofta av hur häftigt det är med all den visdom som finns samlad i vårt team. Vi kan olika saker, vi har blick för olika saker, och vi drivs av olika saker. Detta på grund av mångfalden i våra respektive erfarenheter, egenskaper och egenheter.

Mellan varven kan jag dock känna att det är svårt att vara ledare för en diversifierad grupp. Jag kan ibland uppleva oss som en brokig skara som vill åt lite olika håll, trots att vi delar en gemensam idé om varför vi valt konsultvärvet och vad vi vill bidra med till våra kunder och till samhället. Jag får emellanåt känslan av att jag försöker ”valla katter”, det vill säga att det nästan är en omöjlig uppgift.

Tänk vad mycket enklare det skulle vara om vi alla i teamet var stöpta i samma form. Så mycket mer följsamt och förutsägbart. För mig. Som ledare och chef vill jag förstås hitta sätt att förenkla för ett bra utövande av min ledarroll. Men då gäller det också att förstå vad jag kan och bör förenkla, och inte.

Tänk vad mycket enklare det skulle vara om vi alla i teamet var stöpta i samma form.

Alexander Löfgren

En nyckelfråga i detta sammanhang är: ”För vad och vem förenklar jag?”. Svaret på den frågan borde vara något i stil med ”förenkla för kundernas situation och konsulternas profession”, och förhoppningsvis inte ”förenkla för mig och mitt ledarskap”. Som ledare för den typ av verksamhet jag har ansvar för gäller det att förstå att utan tillräcklig mångfald bland oss konsulter kommer vi inte kunna svara upp på våra kunders olika situationer och behov. Och då kommer vi inte heller att kunna ta oss an kundernas komplexa utmaningar med den bredd och spets i professionell kunskap och livserfarenhet som krävs för att tillsammans lösa dem. Vad som vore enkelt för mig som chef är i sammanhanget helt irrelevant och ett enfaldigt sätt att hantera verkligheten.

Att ta tillvara mångfalden i en organisation är en komplex fråga som varken kan eller bör förenklas. Däremot går det alltid att förenkla för samtal och samarbete mellan chef och medarbetare för att bättre hantera komplexiteten tillsammans. Vad är det vi vill? Och vad är det vi behöver? Den fundamentala kopplingen mellan gemensamma motiv och egen motivation är grunden till meningsskapande där varje individ kommer till sin rätt utifrån sin bakgrund, sina perspektiv och drivkrafter. Det är så vi kompletterar varandra, skapar hävstång på våra olikheter och tillsammans genererar fantastiska resultat som inte hade varit möjliga individuellt eller i en alltför standardiserad och likriktad organisation.

Att leda mångfald är att omfamna och omsätta den fulla potentialen av brokigheten i en verksamhet för att kunna maximera värdet av det vi vill och behöver uppnå. Mångfalden i organisationen blir inte värdefull genom att bara inneha den, utan genom att faktiskt skörda värdet av den.

Genom mångfald undviker vi enfald.

Alexander Löfgren är tjänsteområdeschef och konsult på Influence AB, forskare och författare till ”Smart samarbete

Läs även

Annons