Hur får du teamet att sluta älta?

Mitt team har fastnat i att älta misslyckanden – hur kommer vi vidare? Beteendevetare Gunnel Ryner svarar på Chefsfrågan.

Gunnel Ryner, beteendevetare, föreläsare och författare.

Foto: Satu Knape

Ni är inte ensamma! Våra hjärnor har genom evolutionen programmerats att hålla koll på hot och faror, och vi lever i en problemorienterad kultur där vi tränas att leta fel. Vi får dessutom ständigt höra att ”du ska lära av dina misslyckanden”. Och visst kan vi lära oss av misstag och misslyckanden – men det vi lär oss är bara vad vi INTE ska göra nästa gång.

Om vi vill lära oss hur vi ska lyckas bättre behöver vi i stället ”älta” våra framgångar och undersöka hur vi bär oss åt när det går bra. Att lyfta goda exempel, styrkor och framgångar bidrar till både bättre lärande och en gladare atmosfär, där vi får känna stolthet över allt vi gör bra. Och det gör oss mer inspirerade och kreativa i att hitta nya vägar framåt.

Här är några tips ni kan prova:

Formulera om problem till positiva mål
Fråga er: Vad vill vi ha i stället för problemet? Hur ser det önskade läget ut?

Utforska framgångar
Fråga er: När förekommer det önskade läget redan, åtminstone till viss del? När lyckas vi? Hur bär vi oss åt då? Hur kan vi göra mer av det?

Gör en positiv projektutvärdering
I projekt gör man ofta en så kallad rotorsaksanalys; en analys av grundorsakerna till misslyckanden och problem. Prova att göra tvärtom – analysera grundorsakerna till era framgångar. Vad har gått bra och varför? Vilka lärdomar kan vi ta med till framtida projekt?

Starta era möten med en positiv incheckning
Gå laget runt och låt alla berätta om något som har gått bra den senaste veckan och varför det gick så bra. Det ger mötet en positiv start och ger alla möjlighet att lära sig av varandras goda exempel.

Lycka till!

Gunnel Ryner. Beteendevetare, föreläsare och författare till boken ”Hitta rätt i stället för att leta fel – vägen till ett gladare liv, bättre relationer och oslagbara team.”

Hur ska jag lansera det nya IT-systemet?

Läs även

Annons