Hur ska jag lansera det nya IT-systemet?

Ulrica von Thiele Schwarz, leg psykolog, professor i psykologi vid Mälardalens Universitet, får en läsarfråga om implementering.