Vilket var ditt modigaste beslut 2023?

I en tid präglad av stora omställningar behöver vi modiga ledare. Vi frågade Chefspanelen:

1
.

David Westlin,

polisområdeschef i Jämtland

Jag har svårt att peka ut ett specifikt beslut som särskilt modigt. Mitt ledarskap bygger mer på processer och riktningar än konkreta beslut. Att hela tiden ta små steg i rätt riktning är det som ger effekt över tid, menar jag. Därför tänker jag att mitt modiga ledarskap framför allt handlar om att få andra att fatta modiga beslut. Polismyndigheten är en hierarkisk organisation som alltid styrts av tydliga riktlinjer och regler. Kulturen har haft ett för stort mått av kontroll och för lite tillit.

Diskussionerna om ett tillitsfullt ledarskap har pågått i några år men vi har kanske inte riktigt hamnat i att leva som vi lär ännu. Jag menar att vi måste utmana de gamla strukturerna, inte minst för att den operativa miljön ser helt annorlunda ut idag jämfört med bara ett par år sedan. Saker och ting förändras fort idag, vi måste vara snabbfotade. Jag vill därför uppmuntra mina medarbetare att våga göra på andra sätt, sätt vi inte testat tidigare. Jag brukar säga: Vad är det värsta som kan hända om vi gör så här – i stället för att göra som vi alltid gjort?

Så länge inga lagar bryts, och ingen kommer till skada – testa! Jag gör allt för att uppmuntra det här sättet att arbeta och jag tycker att det börjar sätta sig i organisation; vad är egentligen det värsta som kan hända? Mitt mål är att gjuta mod i organisationen. Jag vill att medarbetarna ska veta att vi inte längre är organisationen som letar fel, tvärtom uppmuntrar vi den som vågar testa något nytt.

2
.

Anna König Järlmyr

CEO i eget bolag

Jag tog ett stort beslut förra året då jag efter 16 år i politiken (senast som moderat finansborgarråd i Stockholm stad 2018 till 2022 reds anm) hoppade av för att i stället engagera mig i hållbarhetsfrågor. Jag kom till en punkt i livet där jag frågade mig själv vad jag egentligen ville lägga min tid på, vad ville jag lämna efter mig? I år har jag fortsatt den resan. Jag har nu ett eget bolag där jag vill bli en del av de lösningar vi nu behöver, inte bara på lokal eller nationell nivå utan globalt.

För mig handlar ett modigt ledarskap inte minst om två saker. För det första behöver vi ledare som kan samarbeta. För att klara dagens utmaningar måste vi dela med oss av vår kunskap och data, också till konkurrenter. Så att vi tillsammans kan hitta lösningar som driver utvecklingen åt rätt håll. Det här gäller både näringsliv och politik. I alla fall inom näringslivet börjar vi se exempel på just det här. Till exempel konkurrerande fastighetsbolag som samarbetar i upphandlingar och inköp för att lyfta nya leverantörer som erbjuder hållbara material. För det andra behöver vi ledare som vågar fatta beslut, som inte skjuter ifrån sig ansvar och förväntar sig att andra ska fatta de jobbiga besluten. Modiga ledare ser att alla måste vara med och bidra. Det vi behöver är ledare som kan visa vägen ur kriserna, lyfta det positiva värdet i omställningen och få med sig människor i sina beslut och sin vision.

3
.

Reza Saleh Baars

sektionschef, Kronofogdemyndigheten

2023 har präglats av många tuffa utmaningar, både i Sverige och i vår omvärld. En av dessa är hur allt tuffare ekonomiska tider påverkar oss. Den grupp som redan lever med små marginaler får allt svårare att få pengarna att räcka till och hårdast drabbas barn och unga. Antalet vräkningar som berör barn ökar och idag lever omkring 180 000 barn i skuldsatta familjer.

Ett modigt och utmanande beslut under året för mig personligen har varit att aktivt bidra till att lyfta denna oroande utveckling i olika mediala sammanhang. Det är svåra och tunga frågor som handlar om människor i utsatta situationer. Men viljan att berätta har varit starkare och frågan har varit för viktig för att inte belysa.

Med det sagt vill jag passa på att slå ett slag för – och hylla! – alla de små besluten som vi tar varje dag i vår vardag. Det är alla dom små besluten som skapar förutsättningarna för att nå verksamhetens långsiktiga mål.  Att i ledarskapet vara sann mot mina värderingar, bejaka oliktänkande och misslyckanden som ett led i läroprocessen. Och särskilt när det är som mest utmanande och svårt. Detta är för mig grunden för att skapa en kultur där vi både vågar tänka om, tänka nytt och aktivt bidrar till att skapa utveckling tillsammans.

Vågar dina medarbetare säga emot dig på jobbet?

Läs även

Annons