Vad är ett empatiskt ledarskap för dig?

Empati lyfts fram som en av de viktigaste egenskaperna för en chef. Hur ser Chefspanelen på ett empatiskt ledarskap?

1
.

Josefin Atle

HR-chef Atlas Copco

Ett empatiskt ledarskap är för mig ett ledarskap där man lyssnar på och tar in medarbetares åsikter och perspektiv i olika frågor. Man skapar delaktighet helt enkelt. Man är inte chefen som går omkring och berättar hur saker och ting ligger till. I stället sätter man sig in i hur andra känner och tänker och har med medarbetarnas bild i sitt beslutsfattande.

Det empatiska ledarskapet behövs om man vill bygga tillit och långsiktig lojalitet i en grupp. Medarbetare som känner att chefen lyssnar på dem och förstår dem blir mer lojala med besluten som fattas. De blir engagerade och vill ge det där lilla extra på jobbet, även när chefen tittar bort.

Om det finns några fallgropar? Ja, man ska inte tänka att det handlar om empati i bemärkelsen allmänt snäll och medkännande. När man kopplar empati till ledarskap handlar det om något annat. Glöm inte bort att kommunikationen och dialogen med medarbetarna är jätteviktig. Som chef måste man visa en tydlig riktning, åt vilket håll gruppen ska. Förklara att nu har jag tagit in en massa fakta och sett på detta ur olika perspektiv och beslutat mig för detta, nu ska vi häråt!

2
.

Anna Borgström

CEO NetClean

För mig handlar ett empatiskt ledarskap om att vara inlyssnande, att ha förståelse för personer och situationer. Är man operativ chef handlar det om en närhet till människor och team, är man chef på högre nivå snarare om att skapa en empatisk kultur i organisationen.

Det är lite svårt med ordet snällhet, men i grunden handlar det ju om en snäll kultur. Men man ska komma ihåg att det inte finns någon motsats i att vara snäll och samtidigt kravställande. Det handlar inte om att vara mjuk, tvärtom krävs transparens och tydlighet, vilka är våra mål och hur ska vi nå dit, på kort och på lång sikt. Utmaningen är att få in det i kulturen, det är ju inget man bara kan säga att så här är det, man måste jobba med det och själv vara ett gott föredöme. För att veta att man lyckas eller inte är det en bra idé att mäta effekterna av företagets kultur. Trivs personalen? Vi gör pulsmätningar var fjärde vecka för att ständigt ha koll på medarbetarnöjdheten.

I det hybrida arbetslivet tror jag att det empatiska ledarskapet blir ännu viktigare. Vi på NetClean kommer att fortsätta med hybridarbete men vill självklart ha våra medarbetare på kontoret också. För att det ska bli så måste kontoret vara en välkomnande och kreativ plats. Medarbetarna måste vilja vara här. I snabba förändringsprocesser blir det ännu viktigare. Att i tvärfunktionella team ha förståelse för varandras kompetenser och få med alla på resan kräver en empatisk kultur. Den ökar också såväl ansvarstagande som ansvarskännande hos personalen.

3
.

Nadia Lalami

Vd Spacemaker

För mig innebär ett empatiskt ledarskap framför allt att underlätta vardagen för mina medarbetare. Många har fulla kalendrar och pusslar med jobb och familj. Jag måste kunna förstå och läsa av känslor och uttryck för att få ut det bästa av varje individ. Jag har jobbat globalt då är det jätteviktigt att kunna läsa av och sätta sig in i att medarbetare har olika bakgrund och fungerar på olika sätt. Tid är också en viktig faktor. I ett empatiskt ledarskap ingår att man som chef visar att man har tid. Särskilt viktigt har det varit nu under pandemin. 

Ett empatiskt ledarskap skapar teamkänsla, tillit och flexibilitet gentemot varandra. Det skapar också engagemang och får medarbetare att vilja leverera. Medarbetare som känner att chefen har tid att lyssna och som är intresserad och ställer frågor är en grundpelare i ett empatiskt ledarskap. Det är viktigt att det empatiska inte går över styr. Jag har sett exempel på chefer som tror att empati är att allt är trevligt hela tiden. Då finns en risk att det blir överempatiskt, det vill säga gränslöst. När ingen vill sätta gränser och ta ansvar skapas grogrund för konflikter. 

Läs även

Annons