Ska chefen vara vän med medarbetare på sociala medier?

Är det problematiskt att skicka vänförfrågningar till medarbetare? Är det skillnad på olika plattformar? Så här säger Chefspanelen.

1
.

Fredrika Rothoff

HR-chef svensk handel

Jag har aktivt valt att inte själv ta initiativ till att bli vän med mina kollegor på Facebook och Instagram, som är medieplattformar av mer privat karaktär. LinkedIn är däremot ett yrkesmässigt verktyg samt en karriärinriktad plattform och därför ser jag det som relativt oproblematiskt att bli vän med mina kollegor där. 

Sociala medier förändrar hur vi förhåller oss till arbetet och suddar ut gränsen mot vårt privatliv. Vi håller vänner uppdaterade om vad vi gör men vi kan också dela arbetsgivarens inlägg om olika aktiviteter och kampanjer. Gränsdragningen mellan privatliv och arbetsliv kan lätt bli otydlig. Jag tror att det finns fördelar med att vara vänner på LinkedIn, där jag anser att man som chef ska försöka vara en digital dörröppnare för sina medarbetare. Särskilt för de som jobbar inom HR, marknad och försäljning där delning av inlägg och nya kontakter kan vara värt så mycket i relationsbyggandet, exempelvis genom att hitta nya kollegor och för att få nya affärer.

Men med det finns också nackdelar, framför allt på de mer privata plattformarna. Jag skulle avråda andra chefer att själva ta initiativ till att bli vän med sina medarbetare på Facebook eller Instagram som för många anses mer privat, eftersom medarbetarna står i beroendeställning. Det kan kännas svårt att tacka nej, även om de skulle vilja. 

Om medarbetaren vill bli vän med sin chef på sociala medier så är det viktigt att den professionella relationen är tydlig och  att man i förväg har en tydlig linje för hur man vill hantera vänförfrågningar från sina medarbetare. En chef som bara godkänner vänförfrågningar från vissa medarbetare kan riskera att skapa missnöje och tankar om favorisering. Då är det bättre att tacka nej till alla medarbetare. 

Det finns också en risk i och med att saker som delas på sociala medier eventuellt kan landa fel hos chefen/kollegan. Väljer man att följa en kollega på sociala medier kanske man får vara beredd att ta del av sidor man tidigare inte kände till hos personen i fråga. Oavsett om du är medarbetare eller chef, bör du fundera över dina skäl till att vara vän på sociala medier och hur du vill använda de olika sociala plattformarna. 

2
.

Daniel Pettersson

Rekryteringschef på Jefferson Wells

Jag skiljer mellan Instagram och Facebook, som känns väldigt personligt och Linkedin som jag ser som ett affärsnätverk. På Instagram och Facebook skickar jag inte ut vänförfrågningar. Men om en medarbetare frågar så svarar jag ja. Det måste få ligga hos medarbetaren att avgöra om de vill ha mig i sitt nätverk. En medarbetare ska inte behöva känna sig pressad att tacka ja till chefen. Det kan bli väldigt obekvämt. 

Med Linkedin är det lite annorlunda. Eftersom vi jobbar med rekrytering och Linkedin är  är ett yrkesnätverk blir det ett viktigt arbetsverktyg. Jag har jag gärna många jobbkontakter där och skickar vänförfrågningar utan att det känns fel. Är jag inte vän med mina medarbetare där så kan vi inte dela nyheter inom rekrytering, diskutera och kommentera. Det är ett sätt att arbeta och hålla oss uppdaterade och kommunicera om aktualiteter inom jobbet. 

Men i alla sociala kanaler är jag väldigt noga med vad jag lägger upp. Lnkedin är jobbet och där är jag chef. För mig är det viktigt att värna mitt privatliv och att hålla i sär jobb och privat, så jag är inte särskilt privat på någon av plattformarna egentligen. 

En risk jag ser, oavsett vilken plattform egentligen, är att det kan uppstå intressekonflikter. En annan risk är väl att man får reda på för mycket om en medarbetare, sådant man inte vill veta eller som inte är fördelaktiga för medarbetaren heller för den delen. Det kan vara väldigt privata bilder eller åsikter till exempel. 

Det som är utmaningen är att alla använder sociala medier på olika sätt. Det finns inte riktigt några regler. Det är lite djungelns lag. Det gör det tveeggat: å ena sidan behöver man kanalerna för att kommunicera, socialisera och ha koll på det senaste, bransch-nyheter till exempel. Å andra sidan kan det bli väldigt gränslöst. Men jag tror att det har blivit mer och mer vedertaget att jobb och privat flyter ihop. Det kommer en ny kultur med nya generationer.

3
.

Jan Paulusz

Community Manager, HR och ledarskap

Arbetsliv och privatliv integreras allt mer. Många har upplevt att det har varit en jobbig period under pandemin när vi inte har kunnat träffats, men jag tror att pandemin har gjort att vi accepterar de sociala kanalerna som ”jobbverktyg” mer än vi gjort tidigare. Vi har ”träffats” så mycket digitalt och jag tror att möten och jobbkontakter tenderar att bli mer raka och effektiva i digitala format. Det där andra, småpratet och skojet får kanske inte riktigt plats där alltid. Sociala medier har blivit ett sätt att komma närmare varandra och behålla det sociala. Så jag skulle säga att det känns mer okej nu att vara vän som chef med sina anställda i de olika kanalerna än det gjort innan.

Jag skulle säga att Linkedin är som tidigare den främsta sociala mediekanalen för att connecta mellan chef och medarbetare, men jag personligen kan även tänka mig att bli vän på facebook eller Instagram för att få en lite närmare relation irl med medarbetare. Jag är mer selektiv med vilka jag har som vänner här, men ser utifrån egen erfarenhet att det mest varit fördelar med att knyta band med både anställda och chefer via de olika sociala medier-plattformarna. Det kan ju vara kontakter som blir varaktiga relationer och som längre fram leder till nya jobb och karriärvägar.

Nackdelar? Det är klart att det kan kännas obekvämt på olika sätt. Till exempel kanske man får information om någon medarbetare som man kanske helst sluppit få. Man riskerar att komma nära inpå medarbetares privatliv. Som ledare är det förstås också viktigt att vara medveten om vem man är och vilken roll man har och fundera extra på vad man lägger ut och hur man framställer sig i sin profil. Jag tycker också att man ska skicka eller acceptera en förfrågan med en person därför att det finns ett intresse av att ha kontakt. Tänk efter om du vill – vad kan kontakten innebära? Finns någon anledning att inte vara vänner? Finns det fördelar med att ha kontakt? Jag tycker absolut man ska fundera ett varv till innan man accepterar en vänförfrågan. Å andra sidan tänker jag att en kontakt på Facebook eller Linkedin inte är något livstidskontrakt. Att bryta en vänskap på sociala medier är bara ett knapptryck bort. Inga konstigheter.

Läs även

Annons