När är det svårast att vara chef?

I en tid präglad av stora utmaningar behöver man som chef strategier. Vi frågade Chefspanelen om yrket när det är som svårast.

1
.

Sandra Runsten

Head of Sustainability Transformation, Sweco

Det är lätt att leda när allt går bra, känns tryggt och förutsägbart. Svårast är det när det är kris, när det inte finns något facit och ingen gått före.

Nu står vi inför en stor grön omställning, vi måste gå över till cirkulär framställning och lämna vårt fossilberoende. Den här omställningen kräver helt klart ett nytt slags ledarskap, där andra egenskaper blir viktiga.

Idag måste ledare vara modiga och genuina i sitt ledarskap.

De måste agera utifrån sina värderingar för att få med sig folk.

De måste vara lyhörda men samtidigt tydliga i sin kommunikation.

De måste tro på det de gör.

Det här tror jag i och för sig gäller i all slags förändringsledarskap, inte bara grön omställning. Det kan lika gärna handla om automatisering, digitalisering eller en osäker konjunktur.

Våra konsulter som hjälper chefer i omställningen märker att många tycker att det här är svårt, och väldigt ensamt. De vill ha hjälp med att tolka ny lagstiftning och hitta teknisk kompetens, men framför allt saknar de bollplank och stöd i hur de ska tänka. Det är ny mark de går in på, allt är osäkert och oprövat.

Många har insett att det är de som måste lägga ner eller helt ställa om den verksamhet de har idag. Frågan är bara hur och när. Många är rädda att gå för fort fram, de vill ligga i framkant men inte vara extrema, och många har ju mitt i detta en kvartalsrapportsekonomi att förhålla sig till. Det är svårt!

Mitt råd är att tänka så här:

Ha en tydlig strategi. Hur ska vi gå från a till b?

Hur gör vi det trovärdigt och faktaunderbyggt?

Hur får jag med mig min organisation? Det är ofta det stora jobbet.

De flesta har förstått att alternativet ”fortsätta som vanligt” inte finns, alternativet är att businessen lägger ner sig själv. Men här finns också otroliga möjligheter. Vi står inför en enorm omvandling som kommer att föra nya saker med sig.

2
.

Carolin Lindström

Biträdande rektor, Tierps kommun

Svårast att vara chef är det när mitt självledarskap svajar. Jag jobbar mycket med just självledarskap och jag känner direkt när jag inte lyckas.

Slutar jag att jobba stenhårt med att strukturera mina dagar och prioritera mina arbetsuppgifter så märks det direkt. Min arbetsbelastning ökar, jag blir stressad och fattar ibland kanske till och med fel beslut.

Jag har funderat mycket på vad det är som utlöser det, vad det är som gör att jag tappar fokus. Jag inser att det oftast händer när jag har för många bollar i luften och då vet jag att jag måste skapa tid för reflektion.

Det är bara så jag får tillbaka kontrollen.

Jag bokar varje vecka tid för självreflektion. Varje torsdag morgon, innan jag slår på jobbtelefonen och datorn, reflekterar jag över den senaste veckan. Vad har fungerat bra, vad har fungerat mindre bra? Var finns det förbättringspotential?

Jag skriver ner alla mina reflektioner. Det gör det enkelt att gå tillbaka och lära av saker man gjort.

Ett annat sätt att hålla självledarskapet i balans är att jag är noga med att hålla mig till mina 40 timmar i veckan samt prioritera tid för återhämtning. För mig kan återhämtning vara allt från att köra ett hårt träningspass, umgås med vänner och familj eller bara vila.

Jag har insett att ledarskap handlar mycket om en själv, man måste våga vända blicken inåt. Jag pratar mycket om självledarskap med mina medarbetare och vill gärna vara en förebild i detta. Alla har nytta av ett gott självledarskap, inte bara chefer.

3
.

Lisa Goncalves

sektionschef, ordinärt boende natt Malmö stad

Det är svårast att vara chef när budskap till personalgruppen inte riktigt går fram. När det finns en levande dialog, information och upprepade påminnelser – men ändå går inte det man önskar fram till alla.

Vad man gör då? Jag tänker att det är viktigt att fortsätta informera och prata med medarbetarna så att syftet med informationen lyfts fram.

Dialog, kommunikation och information är viktiga delar i mitt ledarskap. Det skapar stabilitet, bygger förtroende och trygghet.

Mina medarbetare är en nattgrupp i Malmö stads hemtjänst, de börjar sitt arbete på kvällen och slutar arbetspasset på morgonen. Det är viktigt för mig att de får rätt information och förutsättningar för att känna sig trygga med sin arbetssituation. De ska till exempel veta att deras bil fungerar när de går på sitt arbetspass och att diverse dilemman som uppstått under natten är åtgärdade när de går på igen nästkommande kväll. Alla ska känna sig väl förberedda och ha fått återkoppling kring de åtgärder som genomförts.

Varje fredag skickar jag ett veckobrev till alla medarbetare där jag berättar vad som hänt i veckan och vad som är på gång. Något medarbetarna verkligen uppskattar.

Min koordinator Anna skickar dagliga nattrapport om de åtgärder som genomförts under dagen, så att medarbetarna har god kännedom kring diverse förändringar och justeringar som genomförts. Jag försöker också träffa medarbetarna dagligen, träffar de inte mig så träffar de min koordinator Anna. Jag ringer också runt och pratar med medarbetare och återkopplar alltid när något lagts på mig.

Hur jag hinner? För mig är det inte en extra arbetsuppgift, det är snarare min arbetsmetod. I början kan det kännas som en extra arbetsbörda innan strukturen ligger men snart märker man vinningen.

Läs även

Annons