Hur fångar man upp idéer från medarbetarna?

Innovation börjar ofta på golvet. Men hur får man kunskap och idéer att landa på chefens bord?

1
.

Frida Edman

vd Bokmässan

Det första jag tänker på är att man behöver se att det finns ett likhetstecken mellan innovation och affär. Digitalisering och innovation är ju en enorm kraft rent affärsmässigt och om man ser det tror jag att det blir mer självklart att ge tid och utrymme för kreativitet.

Jag som ledare måste också skapa utrymme för innovation i vardagen.  Det måste finnas förutsättningar, och inte minst tid, att vara kreativ.

Jag måste också ha mod att bejaka innovation. När någon kommer med en idé måste jag vara nyfiken nog att plocka upp den och bedöma den på allvar.

Jag är själv mån om att mina medarbetare inte bara ska fastna i det vardagliga flödet utan faktiskt ha tid att tänka kreativt. Hos oss sker det framför allt under tidsperioden november till februari när alla medarbetare får utrymme att skissa på idéer och projekt till nästa års bokmässa. Projekten kan se helt olika ut, allt ifrån en feministisk middag med 30 feminister från hela världen – med partners och sponsorer – som genomförs under bokmässan till en skolturné under våren då vi pratar böcker.

Det viktiga är att i februari ska allas idéer vara konkretiserade, med målgruppsundersökningar, budget, kalkyler och resursfördelningar. Det handlar inte bara om att skjuta idéer från höften utan om att kunna realisera dem.

Sedan i februari sätter vi oss med ett smörgåsbord av idéer och prioriterar. Vad vill vi göra? Det är många älsklingar som dödas på vägen men också många idéer som blir verklighet.

2
.

Fredrik Andersson

vd och grundare 4potentials

Nu tänker jag svara på ett jättejobbigt sätt, för visst – jag skulle kunna säga att man ska prata med sina medarbetare en kvart varje vecka i stället för en gång om året, att man ska ha ingången ”Vad krävs för att detta ska fungera” i stället för ”Det här fungerar inte”, att elefanter i rum dödar all kreativitet, att det måste vara på riktigt högt i tak…

Men jag vill börja i en annan ände och säga att det bästa för att skapa innovation och framgång är att anställa fler storartade och inspirerande chefer. Det krävs mod för att skapa ett innovativt klimat. Man måste våga gå före. Tyvärr tycker jag att såväl samhälle som företag blivit mer egoistiska, beslut baseras på kvartalsrapporter, det blir lägre och lägre i tak – och det här påverkar ju människor och medarbetare. Och det gynnar inte innovation.

Om man tänker efter ser man att de företag som varit mest innovativa också haft stora visionära ledare med ett stort samhällsengagemang. Deras affärsidéer har gjort samhället gott, och större. De har skapat trygga rum för sina medarbetare. Det här är jätteviktigt idag för att locka de kreativa talangerna, unga kandidater söker nämligen meningsfullhet när de letar jobb. Det finns för många ängsliga chefer idag och jag känner att jag inte vill vara en av dem, därför kandiderade jag till riksdagen för Socialdemokraterna i år. Du kommer att förlora kunder sa folk, ja i så fall struntar jag i det. Jag gör det för att jag måste göra något för samhället, måste kunna se mina barn i ögonen.

3
.

Emma Thorp

CEO Publicis Groupe Sweden

Jag tror att det börjar med ledarskapet. För att lyckas med en innovativ kultur krävs en inkluderande ledarstil där utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med medarbetarna. Att hela tiden vara nära verksamheten och medarbetarna; att lyssna på nya idéer och ge personalen möjlighet att själva agera, fatta beslut och testa nya saker. Att uppmuntra nyfikenhet, proaktivitet och samarbete och att skapa en kultur där alla utmanar sig själva att hitta nya smarta sätt att förbättra och förenkla.

Som ledare behöver man även kontinuerligt berätta varför förändring och utveckling är avgörande för bolagets framtid – och kopplat till det, varför lärande är viktigt för alla anställda.

Man behöver också skapa trygghet och visa att det är okej att göra misstag – innovation handlar ju om att testa och lära och då måste det finnas utrymme för vurpor och lärande på vägen. Motsatsen i slutna och rädda kulturer är tydlig – där dör idéerna och det blir tyst.

Sedan tror jag även mycket på mångfald; att ha team med olika kompetenser och bakgrund för fler perspektiv och ökad innovation.

På Publicis arbetar vi med allt från innovativa kommunikations- och medielösningar till avancerad teknisk innovation. Vi jobbar även intensivt med att utveckla nya innovativa arbetssätt. Vi leder långsiktiga innovationsprojekt men även kortare sprintar och workshops där vi hittar snabba lösningar till specifika utmaningar. Vi har även s.k. ”bikupor” där team tar in personer från andra delar av verksamheten för nya perspektiv.

Jag tror på att låta innovationskraften bli ett centralt och naturligt inslag i företagskulturen och att som ledare vara nära – både människor och idéer.

Läs även

Annons