Bästa boktipsen: Om förändring, rädslor och hur du påverkar andra

Chefstidningen och Peder Söderlind tipsar om ledarskapsböckerna du inte får missa.

Chefstidningen och Peder Söderlind tipsar om ledarskapsböcker.

Foto: press

You Have More Influence Than You Think (2021)
Vanessa Bohns
WW Norton Co
Alla har vi vid något tillfälle känt oss osynliga och känt hur vi inte har någon inverkan på ett sammanhang. Var det någon som hörde vad jag sa? Hade det någon innebörd för dem? Är det ens någon som lägger märke till att jag är här? Men är det verkligen så? Eller är det vår kultur och vårt medvetande som spelar oss ett spratt?

You Have More Influence Than You Think av Vanessa Bohns är ingen bok om hur du skall öka din förmåga att påverka andra. Den handlar om att du antagligen har en större inverkan på andra än du tror.

En befäst idé om hur vi influerar människor är den att ”en individ kommunicerar ett budskap vilket får andra att ändra sitt beteende eller tänka på ett nytt sätt”. Vanessa menar att det inte är så enkelt. Det finns enligt Vanessa ett ordentligt gap mellan vad vi tror om hur vi har en inverkan på andra och hur vi faktiskt påverkar. Det är till och med så att din blotta närvaro på ett möte kan göra att alla på mötet uttrycker sig på ett annat sätt än om du inte var där.

Ett skäl till varför vi odlat en tro på att vi inte har någon inverkan på andra är att vi kollektivt är dåliga på att bekräfta varandra. Vi underskattar hur stor innebörd ett snällt ord har eller den skada ett elakt kan göra. Slutsats: Får du en snäll tanke om någon säg den till dem.

Det blir tydligt hur vi alla, arbetslaget, ja hela organisationen skulle ha nytta av att vi på ett bättre sätt förstår hur vi influerar varandra. Vanessa Bohns är socialpsykolog och professor i organisatoriskt beteende vid Cornell University i New York, USA.

The Journey Beyond Fear (2021)
John Hagel
McGraw-Hill Companies
Rädsla är det som främst hindrar oss som individer, företag och som samhälle. Den främsta reaktionen på rädsla är att försöka minimera risk och det leder till ett fokus på det kortsiktiga. Det är utgångsläget i John Hagels The Journey Beyond Fear.

Boken är en udda fågel om man ser den som en amerikansk managementbok. Det är okonstlat rakt men samtidigt innerligt och personligt på ett sätt som berör på djupet.

John beskriver en paradox i vår tids ändlösa möjligheter som samtidigt rymmer en känsla av att hamna på efterkälken. Potentiellt globala möjligheter och lika skarp global konkurrens. Kortare cykler för hur länge er grej är unik.

Han ser hur en zero-sum mentalitet brett ut sig och hur den riskerar att hämma individen, organisationen och samhället. Idéen om att för att jag skall vinna måste någon annan förlora – en grund för rivalitet, bristande förtroende och rädsla. Rädsla kan vara en stark motivation men det är inte en särskilt bra motivation. Hopp och framtidstro är även det starka krafter för att skapa motivation.

Rädsla är enligt John lika smittsamt i en grupp som passion och ett sätt att motverka rädsla i organisationen är att bygga en plattform för lärande och ge näring för ett utforskande mindset.

Boken är en inbjudan till oss alla att göra en gemensam resa för att minska rädslan, skapa bättre ett liv, bättre organisationer och ett bättre samhälle.

John kommer från området för affärsstrategi men har successivt rört sig mot psykologi. Han är konsult och entreprenör i Silicon Valley, USA.

Master of Change (2023)
Brad Stulberg
Bonnier Books
Saker förändras i livet. Ibland i stora steg, som när vi blir föräldrar, mister en kärlek, börjar ett nytt jobb eller kanske blir av med ett. Ibland är förändring självvald, ibland händer saker i omvärlden som tvingar oss in i förändring. Ibland berör den bara mig, ibland berör den alla i ett samhälle.

Förändring kastar individen, organisationen, ibland hela samhället in i ovisshet. Plötsligt blir saker svåra att bedöma och vi har svårt att avgöra hur vi skall bete oss den närmaste tiden – innan vi hittat hem i det nya.

Ibland kommer avgörande händelser som skapar förändring tätt. De blir svåra att mäkta med. Ibland ges vi möjlighet att vila i det som är under en tid. Men en sak är säker: Förändring är inte ett undantag. Det sker hela livet, för alla organisationer och i alla samhällen.

Brad Stulberg analyserar den här dynamiken i boken Master of change. Han beskriver olika sätt att förhålla sig till ständig förändring och kommer med ett förslag, ett förhållningssätt som han kallar `rugged flexibility´.

Det handlar inte om en metod för att klara av eller härda ut i förändring. Det handlar heller inte om att aktivt bekämpa förändring. Den här boken handlar om att odla en kapacitet att utvecklas när omvärlden ter sig som tumultartat.

Det här är en bok för dig som jobbar med förändringsarbete eller förändringsledning, något som jag uppfattar idag är i det närmaste synonymt med ledarskap.

Brad Stulberg skriver och coachar om hälsa och välbefinnande. Han skriver regelbundet för New York Times och är knuten till University of Michigans i USA.

Peder Söderlind, författare och vd/grundare till SaaS-bolaget Glykol är en van läsare av engelskspråkig ledarskapslitteratur. Varje månad tipsar han Chefstidningens läsare om ”måste-läsning”. Den här gången handlar det om hur vi påverkar andra, zero-sum-mentalitet och

Läs även

Annons