Knepen för att orka med jobbiga medarbetare

Chefstidningen och Peder Söderlind hjälper dig att hitta de bästa titlarna i flödet av ledarskapslitteratur. Om rätt mindset, besserwissrar och provokationer på jobbet.

Peder Söderlind är författare och grundare till SaaS-bolaget Glykol.

Foto: privat / Getty Images

PEDER SÖDERLINDS BOKTIPS

Cultures of Growth (2024) av Mary Murphy

Vad är det egentligen som gör att vi formar ett visst mindset? Är mindset något som enbart sitter i våra huvuden?

Mary Murphy har forskat om mindset i över ett decennium och belyser hur det är möjligt att skapa eller förändra idéer om dig själv och om andra. I hennes nya bok ’Cultures of Growth’ står organisationen i centrum.

Carol Dwecks bok ’Mindset’, som först gav ut 2006, introducerade konceptet Growth Mindset och har sedan dess haft ett enormt genomslag inom arbetslivet. Ett Growth Mindset kan kortfattat beskrivas som tron på att vi är utvecklingsbara och att vi kan förändras genom ansträngning. Motsatsen är ett Fixed Mindset, vilket innebär en uppfattning om att våra grundläggande förmågor är statiska och att vi inte kan påverka de vi är. Sen dess har begreppen börjat leva sina egna liv och på ett problematiskt sätt målas ofta en dikotomi mellan de båda delarna upp.

Marys forskning visar hur de sammanhang vi befinner oss i, inte minst de organisationer vi arbetar inom, starkt påverkar våra uppfattningar om oss själva och andra. Den miljö vi är i formar våra mindset.

Men det stannar inte vid den enskilda individen. Även organisationer kan bära ett mindset, dominanta övertygelser och synsätt på hur människor är och fungerar. Det här färgar strategier, beslut och skapar den kultur som finns.

Det här synsättet öppnar för möjligheten att medvetet skapa ett specifikt mindset i de miljöer vi befinner oss i. Vi kan leda och organisera våra arbetsplatser och skapa kulturer som främjar och stärker ett growth mindset hos individer.

Mary Murphy är professor och socialpsykolog på Indiana University i USA.

Getting Along (2022) av Amy Gallo 

Vid något tillfälle i livet har vi alla jobbat med någon som på jobbet betett sig på ett sätt som fått oss ha svårt att somna på kvällen. En elak kommentar eller ett konstigt beteende håller oss vakna.

Är det här något du känner igen är du inte ensam. 94 procent uppger i en undersökning att de jobbat med en toxisk person de senaste fem åren. Våra professionella relationer har en stor innebörd i våra liv och vi kan spendera en orimligt stor del av fritiden med att tänka på hur de vi jobbar med agerar.

Det här är vad Getting along av Amy Gallo handlar om: Våra svåra professionella relationer. Boken är en guide för att kunna navigera i de svåraste samarbeten och beskriver varför det är värt att lära sig hur det är möjligt att förhålla sig till de allra mest knepiga medarbetarna.

Amy skissar på åtta arketyper av toxiskt beteende på jobbet. Här möter vi offret, pessimisten, veta-bästaren, osäkra chefen och flera där till. Amy ger oss 11 principer för att hantera relationer till dessa. En viktig slutsats är att det är möjligt att skapa överenskommelser där inte minst gränser tydliggörs och hur det är möjligt att upprätthålla dem med disciplin.

Ett mål med boken är att bygga upp professionell mellanmänsklig resiliens, vilket innebär att utveckla robusthet i arbetsvardagen samt förmågan att återhämta sig från negativa händelser i jobbrelationer.

Amy Gallo är en expert på professionella relationer. Hon är driver Harvard Business Review podden Women at Work, som belyser kvinnors utmaningar och framgångar på arbetsplatsen.

Positive Provocation (2023) av Robert Biswas-Diener 

Provokationer ger obekväma känslor. Som ledare eller coach kan du inte undvika att en del av arbetet innebär att utmana på ett sätt som blir obekvämt för klienten eller medarbetaren. Det är dock viktigt att detta leder till något positivt, och att det sker i en takt och utsträckning som de kan hantera.
 
Coaching är en process där människor får hjälp att reflektera över de sätt de ser på sig själva, sin nuvarande situation och formulera en önskad framtid. De får stöd, uppmuntran men de utmanas även.
 
Att omtalas som provokativ är ingen komplimang. Begreppet har en negativ innebörd för de flesta av oss. När någon är provokativ utmanar de på ett nästan chockerande sätt som rör upp starka känslor och skapar oreda.
 
Robert Biswas-Diener tematiserar i sin bok Positive Provocation den roll utmanandet har i coachingsammanhanget. En positiv provokation är ett starkt och för klienten nytt argument som, om det finns en öppenhet, leder till nya vägar framåt.
 
Men i denna bok står inte klienterna i rampljuset. Istället fokuserar den på coachen och deras praxis. Boken vänder sig direkt till dig som har arbetat som coach i några år. Här utmanas du i din profession med 25 provokativa frågor.
 
De 25 provokationerna gav mig som novis även en introduktion till vad som antagligen utgör normer och allmänna uppfattningar inom området. Robert riktar sig till erfarna coacher men jag vill utmana med att påstå att jag trots att jag inte tillhör bokens målgrupp lärde mig oerhört mycket.

Robert Biswas-Diener psykolog, författare och lärare vid Portland State University i USA.

En bok om ledarskap kan vara den knuff du behöver för att hitta rätt i ditt chefskap. Det kan bli en ny start, en vändpunkt eller startskott på en idéstorm. Ledarskapsböckerna kan ge perspektiv när allt känns hopplöst. De kan hjälpa dig att navigera genom kriser, lära dig hur du tacklar svåra samtal eller hur du implementerar nya idéer bäst.

Men att hitta rätt böcker i havet av ledarskapslitteratur är en utmaning av rang. Därför har Chefstidningen krokat arm med Peder Söderlind. Vi vägleder dig till den bästa läsningen om hur du lyckas som chef i dag.

Peder Söderlind är författare och grundare till SaaS-bolaget Glykol. Han är en van läsare av engelskspråkig ledarskapslitteratur. Under våren tipsar han Chefstidningens läsare om ”måste-läsning” i ett i princip oöverskådligt flöde.

Läs även

Annons