Glöm alla modeord – det här är vad ledarskap handlar om

Ledarskapsbegreppet förlorar sitt värde när det får en massa prefix och tillägg. Det anser Stefan Söderfjäll, filosofie doktor i psykologi och Simon Elvnäs Industridoktorand vid KTH.

Stefan Söderfjäll och Simon Elvnäs har skrivit boken ”Kära ledarskap”.

Foto: Carlotta Forsberg / Sofia Runarsdotter

De beskriver det som ”Flavour of the month”. Nya begrepp som poppar upp, för att beskriva det ”senaste” och det ”bästa” inom ledarskap.

Intresset för ledarskap växer hela tiden. Det finns en mängd olika modeller och beskrivningar av olika ledarskapsbeteenden och stilar. Vad som är bäst debatteras ständigt.

– Det produceras fler ord och teorier än vad det bidrar till faktisk förändring. Tilläggsord som coachande, transformerande eller tillitsbaserat skapar förvirring och kan leda till osäkerhet i ledarskapet, säger Simon Elvnäs, som tillsammans med Stefan Söderfjäll har skrivit boken ”Kära ledarskap”.

De menar att ledarskap en gång i tiden föddes för att man såg vinster av att samordna sig och samarbeta. Boken är en påminnelse om det.

– Som chef och ledare är det utmanande att hålla verksamheten igång samtidigt som man ska vara med på allt som är nytt, säger Stefan Söderfjäll.

Han tror att många upplever en slags trötthet kopplad till ständigt nya begrepp.

– Man lägger Tid på coachning, utbildning och utveckling för att förstå innebörden och syftet med begreppen. Men tappar bort det viktigaste, kärnan – För vad är det vi försöker utveckla?

Jo, ledarskapet. Men vad är ledarskap?

Som chef och ledare är det utmanande att hålla verksamheten igång samtidigt som man ska vara med på allt som är nytt.

Stefan Söderfjäll

Ny bok

Stefan Söderfjäll är filosofie doktor i psykologi.

Simon Elvnäs är Industridoktorand vid KTH.

Kära ledarskap (Ett Hum förlag AB)

book

– Frågar du 100 ledare får du nog lika många olika svar, säger Simon Elvnäs. 

Den mest avskalade definitionen av ledarskap är att det är ”social påverkan i en socialt avgränsad organisation – som får till följd att människor gör saker för att fullfölja sitt uppdrag och nå sina mål.”

Påverkan i riktning mot ett gemensamt mål. I boken presenteras tre grundläggande och avgörande beteenden, återkommande i de flesta typer av ledarskap:

Tydliggöra, det vill säga agera så att medarbetare får ökad klarhet och vad ska de göra i sitt arbete på dagarna.

Följa upp, uppmärksamma och inhämta information om det arbete medarbetarna utfört.

Återkoppla på det arbete som gjorts;  Har vi gjort det vi skulle? Är det som gjorts tillräckligt? Vad har vi lärt oss?

– Det är vad ledarskap går ut på. Oavsett kön, geografi, ålder- och bransch är det här grundläggande i ledarskap. Någonting ska tydliggöras, följas upp och sedan återkopplas för ett nytt bättre tydliggörande i nästa steg. 

Simon Elvnäs förklarar det som en cyklisk process, som är grunden i allt mänskligt beteende, en rörelse som pågår hela tiden i allt vi gör, vi rör oss i mentala loopar av det här slaget, menar han.

– Ett stort problem är att chefer i dag lägger väldigt mycket tid på annat än att utöva ledarskap. 

Bland annat ta hand om administration och tekniska system, hantera interna- och externa krav och önskemål, eller delta i allehanda möten. Allt det kan vara bra och givande men det är inte ledarskap, säger Simon Elvnäs. 

Stefan Söderfjäll lägger till:

En sak som chefer bör göra mer av är att ställa uppföljande frågor, och låta medarbetare berätta om status just nu, problem och vad man behöver mer av.

Jaga inte det senaste ordet, den senaste boken eller kursen som ger nyckeln till framgångsrikt ledarskap, uppmanar författarna.

– Det enda som står sig, och alltid kommer att stå sig, är den här cykeln. Gå tillbaka till de grundläggande principerna för ledarskap, där har du nyckeln, säger Simon Elvnäs.

Det låter lite bakåtsträvande?

– I dag får vi inte ut effekten av de resurser vi lägger in. Det saknas tydlighet, uppföljning och återkoppling… det är inte effektfullt.

för mycket personal, utrustning och rutiner… det är inte effektivt. 

– Det som riskerar att gå förlorat är bland annat förståelse för vad man har för roll och man blir undfallande och passiv. Ledarskap är en väldigt aktiv handling, det kan se olika ut, men man kan inte backa undan från sin uppgift.

Läs även

Annons