Vem gör det osynliga arbetet på ditt jobb?

Fixa fika, ta anteckningar, introducera nyanställda - kvinnor lägger mer tid än män på det man kallar osynligt arbete, både hemma och på jobbet. Priset kan bli högt.

Ida Östensson har skrivit boken ”Allt vi inte ser” tillsammans med Thor Rutgersson.

Foto: pressbild

– Kvinnor beskrivs som projektledare hemma och slasktrattar på jobbet, säger Ida Östensson som skrivit boken ”Allt vi inte ser” tillsammans med Thor Rutgersson.

På jobbet lägger kvinnor upp till 200 fler timmar per år på icke-meriterande arbete än manliga kollegor, visar forskning av Lise Vesterlund, dansk professor i nationalekonomi.

Arbete som inte gynnar karriären

Alltså, en hel månads arbete – på saker som inte gynnar karriären. Det vill säga sådant som inte ingår i arbetsbeskrivningen, men som måste göras ändå. 

– Och det blir oftast kvinnor som får göra det. Det kan vara allt från att ta anteckningar på möten till att introducera nya kollegor eller göra fika, säger Ida Östensson. 

Lise Vesterlunds forskning visar också att chefer är 50 procent mer benägna att fråga kvinnor om att utföra den här typen av uppgifter samtidigt som kvinnor är 50 procent mer benägna att säga ja när de får frågan.

– Dessutom tar kvinnor ofta mer socialt ansvar. De tar ansvar för andras mående, sociala aktiviteter och att skapa trevlig stämning, menar Thor Rutgersson.

Det låter kanske inte som en stor grej men när man tittar på vilka konsekvenser det får ser man hur problematiskt det är.

Ida Östensson

NY BOK

Thor Rutgersson är författare, folkbildare och frilansskribent. Han skriver ofta om psykisk ohälsa och normer.

Ida Östensson är jämlikhetsexpert, opinionsbildare och föreläsare, samt grundare av organisationen Make Equal.

Allt vi inte ser : så påverkas du av det osynliga arbetet – hemma och på jobbet (Mondial)

book

Att det osynliga arbetet inte fördelads rättvist påverkar allt från löner till återhämtning. Kvinnor löper 41 procent större risk att drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa, enligt siffror från Försäkringskassan.

– Den ojämna arbetsfördelningen i kombination med andra faktorer, som vem som tar mest vab och föräldraledighet, långa sjukskrivningar på grund av den arbetsfördelningen och stress – och om en jobbar hel- eller deltid – påverkar också pensionen. Kvinnor har i genomsnitt bara 70 procent av männens pension, säger Thor Rutgersson.

Osynligt arbete utförs av kvinnor

I ”Allt vi inte ser” varvas statistik med vardag och igenkänning. Med boken vill författarna belysa problemet och ge läsaren ett språk kring det.

– Det låter kanske inte som en stor grej men när man tittar på vilka konsekvenser det får ser man hur problematiskt det är. Vi vill hjälpa så många som möjligt att få syn på och bryta mönster och beteenden som skaver och som får oerhörda konsekvenser; kompetens som inte utnyttjas rätt, kostsamma sjukskrivningar och skev löneutveckling, säger Ida Östensson.

Enligt en ny sifo-undersökning tycker bara 17 procent (oavsett kön) att arbetsgivare jobbar systematiskt med att det osynliga arbetet ska fördelas jämt mellan könen.Thor Rutgersson menar att få rätsida på det här problemet på arbetsplatser och i organisationer gynnar lönsamheten,  skapar bättre trivsel och ökar arbetsgivarens trovärdighet när det gäller att vara en jämställd och jämlik arbetsplats.

– Det är viktigt för att locka och behålla kvinnor och icke-binära till/i organisationen, det skapar ett gemensamt språk och gemensamma definitioner för icke-meriterande arbete, det förebygger konflikter och sjukskrivningar och det ökar effektiviteten – och bidrar till ett mer jämställt och jämlikt samhälle, överlag.

I boken finns flera metoder för att synliggöra, diskutera och fördela osynligt arbete och verktyg för att jobba konstruktivt med förändring.

– Bland annat listor för att kategorisera icke-meriterande arbetsuppgifter, en guide för att  identifiera och jobba bort härskartekniker – och en för att bättra möten med hjälp av feministisk mötesteknik, säger Thor Rutgersson.

Vad kan man göra som chef?

– Som chef är det viktigt att ta ansvar för att synliggöra det osynliga arbetet och se till att det kan diskuteras – och slutligen hitta konkreta sätt att fördela det, på ett sätt som blir rättvist. I boken finns checklistor till chefer och massor av berättelser, bland annat om hur du som chef kan hantera hybridarbetslivet, där många orättvisor döljs och blir ännu mer osynliga, säger Ida Östensson.

Om Sifo-undersökningen

Undersökningen genomfördes online under november 2022. 1000 personer i åldrarna 18-79 år svarade på frågor om osynligt arbete i hemmet och på jobbet. Personerna som deltagit utgör ett representativt snitt av befolkningen vad gäller spridning i landet och socioekonomisk bakgrund.

Läs även

Annons