Använder du härskartekniker utan att veta om det?

Osynliggörande, tillrättavisande och komplimanger kan vara uttryck för härskartekniker. Risken finns att du utsätter dina medarbetare utan att vara medveten om det.

En annan härskarteknik som är vanlig men svår att få syn på är komplimangmetoden. 

Foto: Getty Images

– Det är mycket vanligare än man tror att man utövar härskartekniker utan att förstå att det är det man gör. Som chef ska man givetvis vara extra försiktig eftersom man redan är i ett överläge, säger Karin Hansson, HR-chef på Cedergrenska.

Härskartekniker är social manipulation som sker på subtila sätt. Det förekommer på många arbetsplatser. 

– Det är beteenden som lätt normaliseras. Därför är det ofta svårt att sätta fingret på vad som faktiskt sker. 

Osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information och hot om våld är några vanliga härskartekniker.

Vanliga härskartekniker

– Hot måste inte vara fysiskt. Med hot menas också repressalier eller utpressning. ”Bara så du vet kommer det här synas på lönen” till exempel. Syftet helt enkelt är att få den andra att prestera av rädsla för negativa konsekvenser.

En härskarteknik som många nog kan känna igen sig i är uteslutningsmetoden. Det behöver inte var illa ment

– Det kan vara att man inte frågar någon om den vill med på lunch eller om den vill samåka till en konferens. Man säger inte rakt ut att ”du får inte vara med” men resultatet blir detsamma, även om det inte är illa ment eller till och med omedvetet. 

En annan härskarteknik som är vanlig men svår att få syn på är komplimangmetoden. 

– Den är svår att upptäcka eftersom de allra flesta människor drivs av att få berömmelse och bekräftelse. Det är en superbekräftelse att höra att man är bra på något. Det kan ta lång tid innan man upptäcker att det faktiskt är ett mönster och att man blir utnyttjad.

Den som utsätts för härskartekniker känner sig ofta dum och lägger skulden hos sig själv.

Karin Hansson

Så undviker omedvetna härskartekniker

Läs på!

Rannsaka dig själv – ingen hör vad du tänker, ingen vet vad du tänker, var ärlig mot dig själv i hur du tror att du uppfattas – våga se dig utifrån.

Fråga någon du har förtroende för om det uppfattas som du använder härskartekniker

Var tydlig med att du vill förändra beteendet.

Var noga med ditt eget beteende, undvik ironi, undvik att raljera.

Prata om vilken jargong som ska råda på arbetsplatsen – hur vill vi prata med varandra? Högt i tak? Vad betyder det? Att man kan vara dryg? Säga vad man tänker… prata om vilken jargong som är ok?

Skapa en öppenhet kring de här frågorna. Utbilda varandra.

Var ärlig när du inte förstått en situation. Hjälps åt att avslöja härskartekniker, peka på situationer, våga berätta. 

Många använder det här utan att tänka på att det är en härskarteknik, menar Karin Hansson.

– Det handlar om att lyfta någon för att få den att utföra någonting. Det kan låta så här: ”Du som är så bra på det här kan väl fixa det?”

Det kan ju vara så att man tycker att någon är duktig. Det är kontexten och mottagarens upplevelse som avgör om det är social manipulation, menar Karin Hansson.

Hur vet man om man använder härskartekniker?

– Det är jättesvårt. För att upptäcka det måste man förstå hur härskartekniker används och hur de tar sig uttryck. Man behöver läsa på och vara lyhörd för sitt eget beteende. Man kan behöva tänka på vilket kroppsspråk man använder, hur man står eller går och vad det ger för signaler.

Risken är stor att det aldrig kommer fram att härskartekniker utövas på en arbetsplats.

Beteende som normaliseras

– Dels är det kopplat till skam, den som utsätts för härskartekniker känner sig ofta dum och lägger skulden hos sig själv. Därför pekas utövaren sällan ut eller ställs mot väggen.

Som chef behöver man fråga sig hur vill jag framstå. Det är också viktigt att syna den sociala kulturen på arbetsplatsen.

– Det kan finnas jargong och attityder som ”döljer” härskartekniker, som bidrar till att normalisera dem. Då behöver man ta tag i det.

Vilka är riskerna med att inte ta tag i det?

– Det största problemet är att det aldrig kommer upp till ytan. Det ligger och pyr, får medarbetare att må dåligt och påverkar kulturen jättemycket. Det riskerar att skapa en otrygg arbetsplats där det är svårt att veta vem man kan lita på. I en sådan arbetsmiljö presterar man inte bra och det kan leda till stressrelaterad psykisk ohälsa och sjukskrivningar.

– Därför är det otroligt viktigt att ta det på allvar. Om någon mot förmodan vågar berätta betyder det ofta att fler har samma erfarenheter. Får jag som HR-chef indikationer på att det pågår måste jag utreda det.

Jobbiga medarbetare – så hanterar du situationen

Läs även

Annons