Därför är AI viktigt för organisationer och så kommer du igång

AI kan upplevas som overkligt eller skrämmande. Peter Siljerud reder ut varför är AI är viktigt, hur man kommer man igång och vilka vinsterna med AI kan vara för organisationer och företag.

Peter Siljerud är omvärldsanalytiker med fokus på trender inom teknik och kommunikation och har skrivit boken AI för offentlig sektor.

Foto: Futurewise

– När det pratas om Artificiell intelligens blir det lätt abstrakt, man får upp bilder av någon kuslig robot eller en allsmäktig dator som bestämmer och styr. Men AI är en teknik, precis som elektricitet, som innebär stora möjligheter att höja kvalitén och spara pengar.

– Det är verkligen häftigt om man tittar på det i ett historiskt perspektiv. Från uppfinningar som blixtlåset och glödlampan, snabbt tidshopp fram till internet och nu det har – AI är en resa som precis startat och som kommer att förändra vår värld radikalt.

Peter Siljerud är omvärldsanalytiker med fokus på trender inom teknik och kommunikation och har skrivit boken AI för offentlig sektor.

AI – en stark trend

– Det här är en av vår tids starkaste tekniska trender. AI kommer att innebära stora förändringar för oss alla, i den offentliga sektorn inte minst. 

Han förklarar:

– Offentlig sektor står i dag inför stora utmaningar. Problemet är att skatteuttaget har minskat, men man måste ju ändå få det att gå ihop ekonomiskt och jag tror att AI kan vara en viktig pusselbit. Siffror från Myndigheten för digital förvaltning, DIGG visar att ett fullständigt införande av AI i offentlig sektor kan ge en potentiell besparing på omkring 140 miljarder per år. 

Tråkiga eller tidskrävande uppgifter kommer att kunna göras lika bra av datorer, eller kanske rent av bättre, och vi kommer både att kunna höja kvaliteten och använda våra resurser mer kostnadseffektivt, menar Peter Sillerud.

Kan du ge några exempel på hur AI konkret kan användas för att höja kvalité och spara pengar?

– Cair-lab i Danderyd och karolinska institutet använder i dag AI för granska röntgenbilder, vilket är en en uppgift som är komplicerad för en människa, det kan vara svårt att avgöra om det man ser är en fraktur eller inte och det kräver mycket övning. AI används i dag som stöd till läkare. En läkare gör det bra men kombinationen läkare med stöd av AI är ännu mer träffsäker. Det blir ett verktyg för att höja kvalitén. 

Om man gör man det här genomtänkt och smart så kan vinsterna bli väldigt stora.

Peter Siljerud

NY BOK

Peter Siljerud är författare, talare och omvärldsanalytiker med särskilt fokus på trender inom teknik och kommunikation.

AI för offentlig sektor (Liber)

book

Ett annat exempel är Riksarkivet. Där har man tagit gamla handskrivna dokument och låter en dator analysera texterna, som kan digitaliseras och göras sökbara. Peter Sillerud ger ett exempel till:

– Skolfastighetsägaren Sisab har installerat trådlösa sensorer i skolor i klassrummen och mäter luftkvalité och temperatur. Man samlar in data och en AI analyserar resultaten och utifrån det justeras ventilationen. Det görs var femtonde minut jämfört med att någon kommer och skruvar på elementen en gång per år. Det ökar komfort och man sparar tiotals miljoner per år i energikostnader.

Med boken vill Peter Siljerud få folk att förstå att AI inte är någonting stort och övermäktigt.

Jobba med AI

– Många känner sig nog överrumplade av idén om att implementera AI. Man har fullt upp med digitalisering och vill inte ha en grej till på halsen. Jag vill bena lite i begreppet och förklara vad det faktiskt handlar om.

Vad är AI? Varför är det relevant för offentlig sektor? Hur kan det användas på olika områden, allt från från rekrytering till utbildning till vård. I boken finns intervjuer, fallstudier och en checklista med starttips.

Men implementering av AI i organisationer möter också en del kritik?

– Ja och det handlar ofta om oro kring människans roll – vad händer med mig och mitt jobb? Kommer jag att bli ersatt?

Det är också kostsamt att införa den här tekniken och de här systemen?

– Självklart finns det en prislapp och AI-system är mer levande än många existerande IT-system, som en bebis. De kräver mer underhåll och måste ständigt uppdateras och tränas om med ny data. Här behövs också kompetens. Det är många saker som man kommer behöver skruva på, så visst, det kostar. Men här finns ju i det långa loppet också vinster att göra ekonomiskt.

Finns det inte en risk för att kvalitén i olika delar av landet blir ojämn? Till exempel inom vården om AI prioriteras på vissa håll men inte andra?

– Absolut, vissa kommuner kan hamna långt fram medan andra halkar efter, ligger långt bak… så är det redan till viss del, skillnad mellan olika regioner på olika områden.

– Självklart får man inte blunda för utmaningarna. Men om man gör man det här genomtänkt och smart så kan vinsterna bli väldigt stora. Man kan få bättre kundhantering, snabbare handläggning, bättre arbetsmiljö och bättre kvalité.

Peter Siljerud menar att de flesta förr eller senare måste hoppa på det här tåget, för att inte blir jämförd med dem som investerar i lösningar som är kvalitativa och sparar pengar.

– Jag förstår att det kan upplevas som lite läskigt, men jag tror det är viktigt att vara konkret med vad AI faktiskt är och vad innebär för svårigheter och möjligheter samtidigt som man tonar ner farhågorna.

Här är teknikråden alla distanschefer borde få

Läs även

Annons