Paul Garbers – Chefsdagboken

Paul Garbers

GÖR: Chef för dekormåleriet  på Dramaten, arbetsleder 4 dekormålare och 1 attributmakare

UTBILDNING: dekormålare i grunden. Kandidat i scenografi på Dramatiska Institutet i Stockholm och Magister i regi.

ERFARENHET: frilansande scenograf och kostymdesigner. Drev även egna projekt som regissör. Gör fortfarande scenografiuppdrag åt andra teatrar vid sidan om jobbet på Dramaten.

CHEFSDAGBOKEN}

Här ber vi en chef föra dagbok över en arbetsvecka. Personen skriver om motgångar och glädjeämnen öppet eller anonymt. Chefen får sedan feedback av en ledarskapskonsult på saker att förändra, reflektera kring eller vara extra nöjd med.

Måndag

uppstart

Klockan 07:00. På plats i Dramatens dekorateljé efter helgen. Jag kollar hur kollegerna på min avdelning mår. Kl 9 är det ett uppstartsmöte för hela verkstaden där alla sektionsansvariga rapportera hur avdelningarna ligger till och vad vi har att göra. Direkt efter mötet samlar jag måleriet och vi går igenom vad vi har framför oss. Resten av förmiddagen går åt att svara på mail och beställa varor och material. Efter lunch hjälps vi åt att städa och förbereda arbetsytan inför den stora mattan och takkupolen som vi bygger till ”Natthärbärget”, en enorm produktion som vi har ägnat oss åt de senaste månaderna.

 

Tisdag

Måleri och mejl

Blir glad över hur långt målarna har kommit med kupolen under gårdagen, det är  tacksamt när man ser så konkreta resultat av arbetet. Börjar dagen vid skrivbordet med mail, telefonsamtal, tidsrapportering och fakturor som betalas. Just nu är alla involverade i samma sak, härligt när det händer, i sann teamwork-anda. Sen pratar jag med pjäsansvarige för nästa Stora-scenen-produktion och vi går igenom vad vi har framför oss de kommande veckorna.

Det blir tydligt att tidsplanen är för tight på grunda av den senaste tidens nedstängningar och jag inser att vi måste lägga ut en del av arbetet och undersöker med min chef (verkstadschefen) om vi kan senarelägga en del-leverans av dekoren. Jag hör även på stämningen i måleriet att den höga arbetsbelastningen de senaste månaderna tärt på toleransen för stress, det gäller att förebygga nu.

Kupolen till "Natthärberget" under konstruktion.

Onsdag

Möten och planering

Varje onsdag kl 9 är det verkstadsmöte för verkstadschefen och alla sektionsansvariga. Vi går igenom information från ledningen, allmänna frågor och produktionerna i detalj. Jag fyller på min to-do lista med sånt som ska kommuniceras och göras, t ex en budget som ska lämnas in för en produktion som nyss hade modell-inlämning. Efter lunch har vi måleriets veckomöte där jag vidarebefordra information från ledningsgruppen och läser mina anteckningar från verkstadsmötet.

Andra frågor som t ex utlysningen av en dekormålartjänst behandlas också. På eftermiddagen åker jag förbi Dramatenhuset där snickarna har byggt upp det mesta av dekoren för ”Natthärbärget” och skapar mig en översikt över justeringar och går igenom ritningar inför mattläggningen med scenmästaren.

Dekor på plats. "Det är en skön känsla att se ljuset i slutet på tunneln med detta stora projekt"

Torsdag

Slutet på tunneln

Två målare och jag jobbar inne i Dramatenhuset idag, där vi har inmålningsdag för ”Natthärbärgets” dekor på stora scen (dagen då man justera sånt som först kan åtgärdas på scen när all dekor har byggts ihop). Jag möter upp scenografen som är väldigt nöjd med arbetet och vi går igenom vad som återstår. Även skådespelarna och regissören kommer förbi för att se på den enorma dekoren och jag blir glad över positiv uppskattning som visas från kollegerna.

Det är en skön känsla att se ljuset i slutet på tunneln med detta stora projekt. Jag ser även till att vår extra-anställd får en nyckelbricka så att hon komma in på teatern på lördag, då hon ska göra en extra insats på den andra produktionen. Vi går igenom vad som finns att göra där och försäkra oss om att alla verktyg och material vi skickade in med transporten har kommit på plats. På kvällarna denna vecka läser jag igenom ansökningar till dekormålartjänsten som har kommit in och tycker det är anmärkningsvärt hur många som söker. Det verkar vara en eftertraktad arbetsplats jag jobbar på, vilket också ger mig en känsla av uppskattning, vilket är skönt efter månader av hög stress och arbetsbelastning.

 

Fredag

Vision, rimlighet och VAB

Även denna dag tillbringar vi inne i Dramatenhuset och ägnar oss åt den andra produktionen ”Sårad Ängel”. Det är trevligt men även nyttig att umgås med scenteknikerna inne i Dramatenhuset, för att täta banden mellan de olika avdelningarna. I slutändan är ju teaterprocessen ett rätt komplex väv av kommunikation och samarbete mellan många olika discipliner. Jag svarar även på en del mail, sms och telefonsamtal, bokar ett möte med en scenograf för en framtida produktion, där vi måste se till att komma överens om omfattningen av måleriets arbete.

Det gäller att lägga sig så nära scenografens vision som möjligt, men samtidigt kunna förankra tillverkningsprocessen inom rimliga ramar – utifrån antal tilldelade tillverkningstimmar och utifrån den tilldelade budgeten. Efter lunchen måste jag vabba för två-åringen- och där slutar arbetsveckan och nya utmaningar som småbarnspappa väntar.

Feedback från experten

KATINKA KUBENKA

Ledarskapskonsult med 20 års erfarenhet från både privat och offentlig sektor. Hon driver i dag konsultbolaget Insight Consulting.

Foto: Eva Beronius

Att arbeta i ständiga projekt som avlöser varandra kan föranleda stress som du verkar väl medveten om.

Tack för att jag får titta in bakom kulisserna i ett ledarskap som kräver tydlighet kring mål och vision, men också en stor portion handlingskraft och prestigelöshet.

Att leda, driva och se värdet av medarbetare som valt yrken där man nästan aldrig är synlig, inte står i rampljuset, men där allt man gör ändå är avgörande för helheten är en förmåga som du verkar helt bekväm med. Kanske kan det till viss del bero på att du också behärskar hantverket och kan möta dina medarbetare i det, men säkert också för att du värderar samarbete och är duktig på att uttrycka vikten av att ni har samsyn.

Det låter så lätt när du beskriver de olika projekten och hur du går mellan dem, men mellan raderna läser jag in konsten att dels hålla tidplanen med allt vad det innebär, dels förstå samverkan mellan människor, verksamheter och budget i en värld där många drivs av estetik och perfektionism.

Att arbeta i ständiga projekt som avlöser varandra kan föranleda stress som du verkar väl medveten om. Stress är ju ett samlingsnamn på många olika faktorer och behöver inte vara en negativ faktor om man är medveten om hur medarbetarna fungerar och vad dom drivs och motiveras av. Så våga fråga, vad behöver du av mig just nu? Ibland räcker det med att man synliggör situationen och får perspektiv, tillsammans och/eller med var och en enskilt för att tydliggöra behov.

Jag läser de inledande raderna i uppsättningen av Natthärbärget ”Det finns ett ljus i slutet av tunneln – men vägen dit är fylld av kamp”. Kampen har du omvandlat till lust, glädje och vilja genom att se dina medarbetares vardag och stötta dom i hur ni tillsammans med stolthet kan få allt på plats och dessutom i tid.

Tittar ut genom fönstret och ser snödropparna, vilka symboliserar återfunnen hälsa och återfödsel, tänker på oron i världen som påverkar oss alla på olika sätt och känner mig oerhört tacksam att ledare som du orkar ha en vardag som förser oss andra med så många viktiga budskap.

 

Skriv dagbok
Vill du skriva dagbok i Chefstidningen och få feedback av en ledarskapskonsult? Hör av dig till oss!
redaktionen@chefstidningen.se

Läs även

Annons