Svenska företag bland de sämsta i Europa på mångfald

Varför hamnar svenska företag i botten när man mäter mångfald i Europa?

Karin Hagman, nordenchef Workdays.

Foto: pressbild

Tre tips

Starta på toppen. Visa att mångfald är viktigt för ledningen och skapa goda förebilder. Det ska inte komma från HR, utan från affärsägaren.

Alla måste utbildas. Låt inte några få chefer gå kurser om mångfald. Låt alla få samma kunskap.

Gör det enkelt och använd teknologi och verklig fakta/data för att stötta arbetet med att nå målet.

I botten}

Teknikföretaget Workday levererar molnbaserade HR och ekonomisystem och i syfte att förstå sina kunders behov – och samtidigt styra den egna teknikutvecklingen – gör man löpande stora arbetsmarknadsundersökningar.  Det var i en sådan man förra året hittade Sverige på plats 11 av 15 i Europa när fokus låg på jämställdhet och mångfald. Intressant, men kanske också genant, konstaterar Workdays Nordenchef Karin Hagman.

– Som nation brukar ju Sverige få beröm för att man kommit långt när det kommer till jämställdhet, men här blev det tydligt att det här måste vi göra bättre, säger hon och tillägger att vi nog ofta nöjt oss med jämställdhet mellan könen.

– Hela det svenska samhället har genomsyrats av reformer om just jämställdhet mellan män och kvinnor. Vi har kanske glömt bort att mångfald handlar om mer än kön. Vi är långt ifrån färdiga.

Ett problem i Sverige är ju att den enda data vi får spara om personal är kön.

Karin Hagman

FAKTA: Mångfald i Europa

70 procent av de svenska företagen menar att deras ledning ser jämställdhet och inkludering som viktigt, jämfört med det europeiska genomsnittet på 75 procent.

26 procent av de svenska företagen menar att ledningen ser det som ”vitally important for the company”, att jämföra med genomsnittet på 36 procent i Europa.

66 procent av de svarande i Sverige uppger att de tillhandahåller utbildning inom jämställdhet och inkludering för åtminstone några personer i organisationen (det europeiska genomsnittet är 75 procent).

Workdays studie bygger på intervjuer med och information från HR-chefer på 2200 storföretag varav 106 svenska.

Karin Hagman konstaterar att allt börjar med fakta. Först måste man veta.

– Många företag är bra på att mäta saker som kassaflöde eller lager. Men hur bra är vi egentligen på att mäta hur humankapitalet mår, hur det växer eller utvecklas?

Frågan är så klart retorisk. De flesta företag mäter inte kpi:er som visar vilka på företaget som får gå utbildningar, eller vilka som klättrar på karriärstegen. Vilka som känner sig inkluderade och vilka som känner sig förfördelade. Frågor vars svar kanske hade hjälpt på vägen mot bättre mångfald.

– Ett problem i Sverige är ju att den enda data vi får spara om personal är kön. Därför är det svårt att mäta mångfald när det kommer till exempelvis etnicitet, tro, social bakgrund eller funktionshinder. Då återstår lyssnandet. Vi måste fråga – och lyssna på vår personal, säger Karin Hagman. På Workdays skickas därför varje fredag en enkät till all personal.

– Anonymt svarar de på hur de mår, vad de är irriterade på, vad som går bra eller dåligt. För mig blir det en röst som berättar hur organisationen mår.

Hon konstaterar att enkäterna har blivit viktigare när vi inte längre ses på kontoren som vi gjorde förr. Och att det är viktigt att återkoppla på det man fångar upp.

– Folk måste känna att någon lyssnar. AI hjälper oss att upptäcka ord som återkommer ofta i personalens svar. Är det många som pratar om till exempel stress – eller hemarbete – så måste vi agera på det.

Men hur kopplar hon då lyssnandet till mångfalden?

– Om vi lär oss prata om olikheterna som inte har med de synliga variablerna att göra så landar vi snart i att vi alla är olika. Vi har olika bakgrund och olika förutsättningar. Därför måste vi skapa arbetsplatser där alla trivs och kan utvecklas.

Lär mer

Lyssna på podden Rasism i arbetslivet. Finns där poddar finns.

Här kan du ladda ner forskningsrapporten ”Vita privilegier och diskriminering – Processer som vidmakthåller rasifierade ojämlikheter på arbetsmarknaden” som pdf.

book

Läs även

Annons