Sätter du ner foten mot ohövliga kollegor?

Ny forskning visar att ohövligt beteende från någon med makt uppfattas som mer allvarligt. Men det ökar också chansen att någon säger ifrån.

– Vi ville veta mer om åskådarens tendens att ingripa vid ohövligt beteende och det vi ser är att maktrelationen spelar roll, säger Kristoffer Holm, postdoktor inom organisationsstudier vid Malmö universitet.

Ohövlighet är lågintensiva negativa handlingar som bryter mot normer för respekt på arbetsplatsen och som är svåra att upptäcka.

– Det kan handla om en nedlåtande kommentar, att ignorera någon eller att himla med ögonen. Vi vet sedan tidigare att ohövlighet på jobbet får negativa konsekvenser, både för den som utsätts och för den som ser på. Vi vet också att det är ett beteende som är svårt att definiera och därför svårt att komma åt. Det kan till exempel vara svårt att avgöra om en syrlig kommentar uppfattas som okej eller inte av mottagaren, säger Kristoffer Holm.

Det kan till exempel vara svårt att avgöra om en syrlig kommentar uppfattas som okej eller inte av mottagaren.

Kristoffer Holm

– Därför ville vi undersöka vad som faktiskt kan få åskådare att ingripa när någon utsätts för till exempel sarkasm, kommentarer eller annat ohövligt beteende.

Tillsammans med Tomas Jungert vid Lunds universitet har Kristoffer Holm studerat maktrelationer och vad som kan göra att personer säger ifrån om de bevittnar ohövlighet. I studien fick personer skatta andras makt på arbetsplatsen kopplat till hur allvarliga olika situationer var och hur man själv skulle agera i de olika situationerna. Resultaten visar att i de fall förövaren har mycket makt i relation till den som utsätts, upplevs situationen av vittnet som mer allvarlig, vilket leder till en ökad tendens att lägga sig i och reagera på ohövligheten.

– När det gäller negativa lågintensiva beteenden är det lätt att bli passiv och undfallande som åskådare. Den här studien är ett sätt att sätta fingret på att om chefen är ohövlig mot sina underordnade så är chansen större att någon ingriper, säger Kristoffer Holm.

Läs även

Annons