Satsa på lärande – för hälsans skull

Lärande handlar inte bara om kompetensutveckling. Forskning visar att det också är bra för hälsan. Utveckling kan få oss att må bättre och stressa mindre.

Andrea Eriksson, docent vid avdelningen för ergonomi på Kungliga tekniska högskolan.

Foto: privat

I verksamheter där arbetsbelastningen är hög och vardagen inte inbjuder till särskilda temadagar om livslångt lärande finns ändå mycket att göra för att förbättra lärandet i organisationen.

Och stora vinster att göra.

Den forskning Andrea Eriksson, docent vid avdelningen för ergonomi på Kungliga tekniska högskolan, arbetat med visar att arbetsmiljö och lärande är tätt sammankopplade.

I en lärande organisation mår medarbetarna bättre, och orkar mer. En lärande organisation är också smartare, och hittar sätt att effektivisera sitt arbete.

Skapa en lärande organisation

– Att skapa en lärande organisation är egentligen inte så svårt. Det som stoppar chefer och organisationer från att göra det som krävs är ofta att man har fullt upp med det akuta. Många chefer har så intensiva arbetsdagar att de inte anser sig ha tid att satsa på lärande inom organisationen, säger Andrea Eriksson.

Men som sagt, allt tyder på att det finns stora vinster att göra om man tar sig den där tiden. Och man behöver inte börja med stora temadagar. ”Små” förändringar kan göra stor skillnad.

Glöm kurser och konferenser – så gör du istället

Det är en hälsofaktor i sig att få möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker i sitt arbete.

Andrea Eriksson

Vill du veta mer om Andrea Erikssons forskning?

HÄR finns ”En forskningsbaserad handbok om att skapa förutsättningar för ett lärandeklimat som bidrar till hälsa och engagemang” av Andrea Eriksson, Lotta Dellve, Ellen Jaldestad, Göran Jutengren och Åsa Tjulin.

Handboken är full av konkreta råd och modeller hur du kan arbeta med lärande i ditt team.

Här är några saker att tänka på om du vill skapa en lärande organisation:

Vad det i grunden handlar om är att skapa en organisation där medarbetare lär av varandra, och av verksamheten.

Försök att vara en coachande chef. Instruera inte, uppmuntra i stället.

Prata om misstag utan att skuldbelägga någon. Prata i stället om vad ni kan göra bättre nästa gång.

Uppmuntra till diskussioner under era möten. Vad har vi gjort bra i veckan, vad kan vi göra bättre?

Träna på olika former för dialog och reflektion.

Utgå ifrån att alla vill lära och växa.

Dominera inte era samtal, avbryt inte andra som talar.

Dela med dig av erfarenheter, våga kritiskt ifrågasätta dina egna ståndpunkter och visa öppenhet för att omförhandla dina argument.

Lyssna efter andra åsikter och andra perspektiv. Nästa gång ni har möte – testa att bara ställa frågor. Berätta inte hur saker och ting ligger till.

Visualisera utveckling genom nyckeltal som ni följer. Vad behöver vi förbättra? Vilka insatser ger resultat?

Identifiera vilka i din grupp som är intresserade av utvecklingsfrågor. Delegera uppgifter till dem. Tänk på att delegera ”roliga arbetsuppgifter”, inte bara de tråkiga du inte vill göra själv.

Lärandet är en nyckel

– I vår forskning har vi framför allt tittat på arbetsgrupper inom vården där den dagliga arbetsbelastningen är hög. När vi tittar på vilka som lyckats förbättra sin arbetsmiljö ser vi att lärandet är en nyckel. Tydliga förbättringar i arbetsmiljö hittade vi i arbetsgrupper där chefer engagerade sina medarbetare i utvecklingsarbetet. Det är en hälsofaktor i sig att få möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker i sitt arbete, säger hon.

Läs de andra artiklarna i temat om lärande organisationer:

Glöm kurser och konferenser – så gör du istället

De lär gröna nyckelspelare prata svenska

Sluta snacka om lärande organisationer – bara gör!

Läs även

Annons