Rapporteringskrav får chefer att ge upp

Bristen på administrativt stöd får chefer att sluta. Det visar en ny studie där chefer själva berättar.

Foto: Getty Images

Chefer som skottar snö, byter däck på tjänstebilar, borrar upp hatthyllor, städar undan i personalrummet och beställer pennor, glödlampor och datorer … ger till slut upp. Och byter jobb.

Anna Cregård, docent på Högskolan i Halmstad, har i en ny studie tittat närmare på vad det är som gör att en del chefer hoppar av sina jobb. Och vad som gör att andra stannar kvar.

I studien har 14 första linjens chefer i tre kommuner djupintervjuats och ett tema som återkommer är bristen på administrativt stöd. Det vill säga, de slutar eftersom de hela tiden tvingas utföra arbetsuppgifter som rimligtvis borde ligga på någon annan – eller kanske inte utföras alls.

Det handlar om rena ”vaktmästarsysslor” men också om ett evigt rapporterande uppåt.

Till slut lägger man så mycket tid på detta att det man egentligen vill syssla med, kvalitet och utveckling, inte längre hinns med

Anna Cregård

Studien beskriver en verklighet där såväl interna rapporteringssystem med syfte att göra organisationen effektivare som externa rapporteringskrav dränker första linjens chefer i administrativt arbete.

– Det är bra att man har som mål att göra organisationer effektiva men alla dessa rapporter som ska fyllas i måste ju hanteras av någon, och det hamnar ofta på chefen. Till slut lägger man så mycket tid på detta att det man egentligen vill syssla med, kvalitet och utveckling, inte längre hinns med, säger Anna Cregård.

Man kan fråga sig hur effektivt det är att dränka chefer i administration vilket gör att de till slut säger upp sig. Personalomsättning på chefspositioner är kostsamt.

– Viss administration är så klart en chefsuppgift men det finns de kommuner som börjar bli medvetna om att det kan behövas administrativt stöd. I Göteborg vet jag att man har börjat titta på hur man kan ge sina chefer mer stöd. Istället för chefssekreterare som man kanske hade förr bygger man system med experter som kan serva många chefer, säger Anna Cregård och tillägger att studien också visar att många chefer trots detta älskar sina jobb och brinner för sina verksamheter.

– Problemet är att de får ägna för lite tid åt dem, säger hon.

Läs även

Annons