Han är prästen som vill hjälpa företag i tuffa tider

Är medarbetarna låga i de dystra tider som råder? Det som behövs kan vara en präst. Det anser Pär Österlund, kyrkoherde i Finspång.

Pär Österlund ser kyrkan som en naturlig part för att stötta vid kris i arbetslivet.

– Vi lever i svåra tider – kriget i Ukraina, inflationen, den lågkonjunktur vi är på väg – och människor oroas. Det påverkar hela vårt jag, även vår arbetsinsats. Jag ser i min egen organisation att det är så, säger han.

Eftersom svenska kyrkans präster dagligen möter människor i existentiella samtal ser han kyrkan som en naturlig part för att stötta om det finns sådana behov i arbetslivet. I Finspång har det något decennium tillbaka funnits en industripräst, så idén har förankring i församlingens erfarenhet.

– Det vi erbjuder är en möjlighet att prata om den enskildes tankar och oro. Vår roll är att lotsa fram till en insikt om var man kan hitta trygghet i den egna tillvaron. Existentiella frågor handlar om så mycket mer än det religiösa perspektivet, påpekar han.

Dels erbjuder han enskilt stöd från prästerna i församlingen, dels går det fint att få en föreläsning om existentiella frågor – vad det ska handla om beror på behoven på arbetsplatsen.

Pär Österlund anser att ledare kan minska oro och väcka motivation genom att ta med den existentiella dimensionen i sitt ledarskap, och att det är desto viktigare när omvärlden är skakig.

– Framgångsrikt ledarskap handlar om att människor ska känna sig sedda och bekräftade, tagna på allvar. I arbetslivet går vi in med hela oss, vi tar med oss vårt privata jag. Som ledare behöver man därför känna in människor och förstå var de befinner sig även på ett existentiellt plan.

Existentiella frågor handlar om så mycket mer än det religiösa perspektivet.

Pär Österlund

Enligt Pär Österlund finns det en rad förutsättningar som kan vara värda att tänka på: Den första är att börja skapa forum som är trygga, där människor vågar blotta sin oro och yppa de existentiella funderingar de har.

– Som i allt ledarskap handlar det om vilka signaler ledningen ger. Är ledningen öppen för att lyfta dessa frågor, och hanterar man dem med respekt så tror jag att den tryggheten skapas. Sen tror jag också att man behöver ta in externa ”experter” på området. Ingen förväntar sig att ett företag eller en organisation ska rymma all kompetens in house.

Ännu har ingen nappat på erbjudandet om besök av kyrkan, men församlingen tänker fortsätta göra reklam för sig. Det är inga konstigheter, menar Pär Österlund. Svenska kyrkan medverkar på många andra sätt i samhället där människor kan komma i kris – på flygplatser, sjukhus, och vid katastrofer. Han själv rör sig i olika nätverk, inte minst inom näringslivet, för att visa att kyrkan finns.

– För mig är det viktigt att Svenska kyrkan är relevant. Att vi kan erbjuda det stöd som behövs i samhället just nu.

”Stanna-samtal” kan få de bästa att inte gå

Läs även

Annons