Oinformerade medarbetare – så undviker du missförstånd på jobbet

Mina medarbetare tycks ständigt känna sig oinformerade om vad som händer i företaget. Hur blir jag bättre på interninformation?

Eva Cohen, ekonom med mångårig erfarenhet av kommunikations- och företagsledningsfrågor.

Foto: pressbild

Att medarbetare vill känna till vad som händer i företag de arbetar i är både bra och naturligt. De flesta vill göra ett bra jobb, känna sig stolta över det de gör. En förutsättning för det är att man vet vilka förväntningarna som finns på ens prestation och roll, och förstå hur den egna insatsen hänger ihop med helheten. Allt detta gäller säkert också dig själv.

Här har du som chef en viktig roll och behöver förstå vilket kommunikationsuppdrag du har: Att kommunicera företagets vision och mål, tolka och förklara omvärlden och översätta övergripande mål till avdelnings- och individuella mål. Ett viktigt uppdrag är också att fånga upp signaler och tankar från medarbetarna.

Det är också viktigt att förstå skillnaden mellan att informera (envägs) och att kommunicera (tvåvägs). Att informera på intranätet, i mejl eller på ett möte behövs förstås, men det är enkelriktade aktiviteter. Att kommunicera och uppmana medarbetarna att ställa frågor, dela med sig av tankar och reflektioner, och involvera dem i beslutsfattandet, är något annat och det skapar engagemang och motivation.

Att förstå hur människor generellt reagerar på förändringar och vad du som chef kan göra i olika faser för att underlätta, är en framgångsfaktor.

Eva Cohen

Frågan är ”hur blir jag bättre på interninformation”. Jag tror att man som chef i stället ska fråga ”hur blir jag bättre på internkommunikation ”. I den frågan finns också svaret. Du behöver prioritera att kommunicera, att målgruppsanpassa (vem behöver veta vad?) och att involvera. Och, inte minst; var tydlig. Med tydlighet kommer man långt.

Oavsett om du vill bli bättre på att informera eller kommunicera menar jag att målgruppsanpassning, tydlighet samt avsatt tid för planering, genomförande och uppföljning är avgörande för att medarbetare ska känna sig välinformerade.

Som chef jobbar du med förändringar. Att förstå hur människor generellt reagerar på förändringar och vad du som chef kan göra i olika faser för att underlätta, tror jag också är viktigt och en framgångsfaktor.

Eva Cohen, ekonom med mångårig erfarenhet av kommunikations- och företagsledningsfrågor. Författare till Kommunikation för ledare, utgiven av Liber.

Läs även

Annons