Ledarskap på prov – många hemarbetare mår dåligt

Frågan om fortsatt distansarbete är högaktuell. En ny undersökning visar nu att många har mått dåligt av att jobba hemma.

Illustration: Getty Images

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov.

Under perioden 4–10 november har sammanlagt 1406 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige, varav 502 är arbetsaktiva och har delvis eller helt och hållet haft möjlighet att arbeta hemifrån under den pågående corona-pandemin.

Data vägdes utifrån kriterierna kön, ålder och region mot bakgrund av en modell från Statistiska Centralbyrån, så att resultatet är representativt för befolkningen i förhållande till det totala antalet personer som har deltagit i undersökningen.

NY rapport}

Under de senaste åren har en stor del av svenskarna arbetat hemifrån.  I en ny undersökning  uppger 46 procent att de upplevt psykisk ohälsa under pandemin. Var tionde svarar att de upplevt psykisk ohälsa – i stor utsträckning. Orsakerna som lyfts fram är flera, bland annat ökad isolering, oro för hälsan och en arbetssituation som påverkats.

Den vanligaste orsaken är bristen på sociala kontakter. Många anger också att arbetssituationen varit otydlig.

– Ledarskapet sätts på prov när saker förändras. Att som ledare vara tydlig och att se alla medarbetarna är avgörande för att arbetsplatserna ska fungera, säger Ida Ljungberg, HR- och arbetsrättsexpert på Simployer i ett pressmedelande.

I undersökningen framkommer att 40 procent av medarbetarna inte informerat sin arbetsgivare om sitt mående. Av de som faktiskt har berättat för arbetsgivaren om sitt dåliga mående uppger var femte att de inte fått tillräckligt med stöd.

– Det är anmärkningsvärt och med andra ord påvisar det att det finns mer att göra på området från arbetsgivarnas sida, säger Ida Ljungberg.

Undersökningen visar också att yngre är mer drabbade än äldre. I gruppen 18 – 34 år uppger dubbelt så många att de drabbats av psykisk ohälsa jämfört med gruppen över 55 år.

– Hemarbete har fungerat bra för många, med ökad flexibilitet och tidsbesparing som några av fördelarna, men det har även visat sig ha negativa effekter på människors välmående. Känslan av isolering och oro för den egna eller närståendes hälsa och för vad som ska hända i framtiden är några av orsakerna till att flera mått dåligt. Sammantaget blir det en påfrestande situation.

Läs även

Annons