Gratis mensskydd viktig del av jämställdhetsarbetet

Scania inför gratis mensskydd på alla sina enheter i Sverige. Ett viktigt steg i företagets jämställdhetsarbete, menar Erik Adlen, enhetschef på Scania i Södertälje.

"Ska kvinnliga medarbetare behöva springa i väg på rasten för att köpa mensskydd om behov uppstår?"

Illustration: Getty Images

1
.

Scania har i många år lagt mycket kraft på frågor om inkludering och jämställdhet. Just jämställdhetsfrågan har drivits på av det faktum att kvinnor varit i klar minoritet på företaget.

– På vår enhet, Transmissionsmonteringen, började vi arbeta med de här frågorna för cirka tre år sedan. Andelen kvinnor på avdelningen var då omkring 20 procent, idag är vi mer än 30 procent kvinnor. Den exakta siffran i sig är inte det viktigaste men forskningen visar att vid 30 procent känner sig en minoritet inte som en minoritet längre, säger Erik Adlen.

Under åren som gått har man på flera olika sätt jobbat med frågan. Chefer har bland annat tränats med hjälp av konsultbolaget Teknikkvinnor (experter på inkludering och jämställdhet inom teknikbranscherna). Man har också börjat mäta för att få siffror på jämställdheten. Hur stor andel kvinnor har man egentligen i chefsleden? I personalgruppen som helhet?

– En fråga som kom upp tidigt i processen var den om gratis mensskydd. Ska kvinnliga medarbetare behöva springa i väg på rasten för att köpa mensskydd om behov uppstår, eller fråga en kollega om hon inte känner sig bekväm med det? Vore det inte bättre om vi ger kvinnor förutsättningar att klara sitt jobb alla dagar oavsett – genom att ha mensskydd på våra toaletter?

En flitigt använd arbetsmodell på Scania är att nya idéer körs som piloter på en eller ett par avdelningar i några månader. Sedan frågar man medarbetarna vad de tycker i en enkät. I det här fallet var responsen övervägande väldigt positiv så företagsledningen har nu beslutat att gratis tamponger, bindor och trosskydd ska införas på alla enheter i Sverige.

– Jag tänker att det här är en ganska liten investering jämfört med det signalvärde det ger. Det är ett enkelt sätt att visa att vi på allvar tycker att jämställdhet är en viktig fråga, säger Erik Adlen.

Läs även

Annons