Hur får jag med mig skeptikerna?

Det är stora förändringar på gång på jobbet. Men hur får man med alla på förändringsresan?

Charlotta Rydholm, grundare av Tobegin och författare till Bästa modellen2.

Foto: pressbi

Chefstidningen bad Charlotta Rydholm, grundare av Tobegin och författare till Bästa modellen2, om råd:

– Det är inte ovanligt att möta skepticism när nya idéer och förändringar föreslås. Att hantera detta kräver en kombination av empati, kommunikation och tålamod.

– Det första steget är att försöka förstå varför vissa människor är skeptiska. Är det rädsla för det okända, för att förlora något viktigt eller bara en allmän skepsis mot förändring? Kanske har de en bättre idé som de vill förmedla? Genom att identifiera orsakerna bakom motståndet kan du anpassa din kommunikation och strategi för att bemöta dessa.

– Kommunikation är nyckeln till att få med även de tveksamma. Innan du går in i diskussionen är det viktigt att lyssna på deras farhågor. Ge dem utrymme att uttrycka sig och bekräfta deras känslor. Detta visar respekt och öppnar upp för en mer givande dialog.

När du väl har fått en inblick i deras oro, är det dags att kommunicera tydligt och övertygande om varför förändringen är nödvändig och vald.

Charlotta Rydholm

– När du väl har fått en inblick i deras oro, är det dags att kommunicera tydligt och övertygande om varför förändringen är nödvändig och vald. Använd konkreta exempel och fakta för att stödja ditt argument och undvik att bli defensiv eller kritisk mot skeptikernas åsikter.

– Ett annat viktigt steg är att engagera motståndarna i processen. Ge dem möjlighet att vara delaktiga i att forma och genomföra förändringen. När de känner att deras åsikter tas på allvar, ökar chansen att de kommer att vara mer positiva till förändringen.

– Avslutningsvis är det avgörande att hålla dialogen öppen. Utvärdera kontinuerligt hur det går och var beredd att justera vald väg om det behövs. Fortsätt att lyssna på skeptikernas åsikter och arbeta tillsammans för att hitta lösningar som fungerar för alla.

– Att få med även de ännu ej övertygade på förändringsresan är en utmaning, men det är också en möjlighet att skapa en mer inkluderande och effektiv arbetsmiljö.

Hur skapar jag intresse för självledarskap?

Läs även

Annons