Ska inte jag få ett eget samtal?

Sitter du och planerar årets utvecklingssamtal och tänker - borde inte jag bli kallad till ett utvecklingssamtal med MIN chef? I så fall ska du läsa det här!

"Alla arbetsplatser bör ha en policy och tydliga rutiner för utvecklingssamtal."

Tyvärr är det inte helt ovanligt att mellanchefer inte har utvecklingssamtal med sina chefer. Vi hör ibland kommentarer som:

”Om jag behandlade mina medarbetare som min chef behandlar mig då…”

Så, naturligtvis ska du ha utvecklingssamtal med din chef! Mitt råd är att du pratar med dina chefskollegor och att ni tar upp det i ledningsgruppen.

Alla arbetsplatser bör ha en policy och tydliga rutiner för utvecklingssamtal. Har ni inte någon så se till att göra en! Det finns många bra tips ute på nätet, de flesta fackförbund har bra listor med vad som är viktigt att tänka på.

Förutom samtal om mål och resultat, fysisk och social arbetsmiljö och utvecklingsbehov så ska medarbetaren få veta vad hen måste göra för att få en god löneutveckling. Även om ni har ett särskilt lönesättande samtal så är det bra att ge en realistisk hint om var arbetsplatsens lönenivåer ligger. ”Gör man ett normalbra jobb då kan man förvänta sig det här. För att få mer än så förväntar vi oss det här.”

Har du medarbetare som jobbar hemma är utvecklingssamtalet ett utmärkt tillfälle att prata om hur distansarbetet fungerar. Kom ihåg att det ska kännas som stöttning, inte kontroll.

Glöm inte att dokumentera utvecklingssamtalet så att ni har ett underlag att gå tillbaka till när ni ses nästa år. Och om du slutar underlättar det för din efterträdare att fortsätta samtalet.

En del arbetsgivare har börjat med löpande, korta, samtal i stället för ett utvecklingssamtal per år. Jag tycker att även om man har löpande samtal med medarbetarna så kan man ha ett längre per år där man summerar och tittar framåt.

Läs även

Annons