Min styrelse lägger sig i – vad ska jag göra?

Engagerade styrelsemedlemmar som lägger sig i den operativa verksamheten. Vad gör man med dem? Vi frågade chefsförhandlare Helena Nicklasson.

Vi får den här frågan med jämna mellanrum från chefer i civilsamhällets ideella föreningar och stiftelser men faktiskt också från förvaltningschefer i kommuner, konstaterar hon.

Problemet är detsamma. En engagerad styrelse (eller nämnd när det handlar om kommuner) som vill göra skillnad lägger sig i den operativa verksamheten och chefen har inget att sätta emot om det inte finns en tydlig rollfördelning.

Aktiebolagslagen slår numera fast att det måste finnas en styrelseinstruktion och en instruktion för vd där man slår fast vilka roller och uppdrag, mandat och befogenheter som styrelsen respektive vd har.

Men någon motsvarande lag för ideella föreningar och stiftelser finns inte. Däremot finns det föreningar och stiftelser som sneglat på aktiebolagslagen och gjort styrelseinstruktioner, men som sagt, inte alla.

– Vikten av en tydlig rollfördelning kan inte nog understrykas så jag tycker att du ska gå till din ordförande och föreslå att styrelsen tar fram en styrelseinstruktion och en instruktion för dig som högsta chef. Det finns mallar och strukturer ni kan följa så det är inget svårt att ta fram.

– Om problemen med att styrelseledamöter som lägger sig i det operativa arbetet kvarstår kan det till slut bli en arbetsmiljöfråga och då råder jag dig att kontakta din fackförening.

För mellanchefer i kommunal verksamhet kan en engagerad politisk nämnd ställa till liknande problem. Inte heller kommunallagen kräver någon nämndinstruktion så här gäller det också att se till att alla förstår sina roller och mandat.

Nämnden ska ägna sig åt mål, tjänstemännen åt genomförande.

– Är du mellanchef i en kommun och har problem med nämndledamöter som lägger sig i det operativa arbetet – vänd dig till din kommundirektör. Rådgör också med ditt fackförbund, säger Helena Nicklasson.

Läs även

Annons