Kan man förbjuda någon att prata politik på jobbet?

Medarbetare som pratar politik på jobbet hamnar ofta i konflikt vilket drar ner stämningen. Hur ska jag agera som chef? Chefsförhandlare Helena Nicklasson ger svar.

I de allra flesta fall är det både klokt och stimulerande att prata politik, även på jobbet. Det ligger i sakens natur att många har olika uppfattningar om vad som är rätt och fel och det kan leda till heta diskussioner. Det gäller även diskussioner om andra ämnen, lite tillspetsat kan man säga att, oavsett om diskussionen gäller politik, sport eller kakrecept, så håller man en civiliserad samtalston även om man inte gillar varandras åsikter.

Det här kan ni behöva ta upp i ert systematiska arbetsmiljöarbete. Där kan ni lyfta att det självklart inte är förbjudet att prata om olika saker på jobbet, men att när man gör det så gäller arbetsplatsens umgängesregler och arbetsmiljöpolicy. Även i fikarummet är man varandras arbetsmiljö. Man behandlar varandra med respekt och lyssnar på varandra, men man behöver inte hålla med varandra. Som chef är det viktigt att du säkerställer att alla på arbetsplatsen känner till, och följer, era regler och policies.

Om de heta diskussionerna ändå har gått för långt, och situationen har spårat ur så att det uppstått samarbetsproblem i gruppen, kan det vara bra att ta in hjälp utifrån. Du kan kontakta företagshälsovården eller någon annan som jobbar professionellt med konflikthantering. Ni kanske också måste jobba med både ledarskap, medarbetarskap och grupputveckling.

Att kollegorna pratar politik på jobbet är alltså något man måste tolerera. Om det däremot är så allvarligt att det rör sig om påhopp, kränkningar och/eller uttalanden som står i strid med er värdegrund kan det bli tal om disciplinära åtgärder. Ta hjälp av HR och kontakta gärna ditt fackförbund för råd och stöd.

Läs även

Annons