Hur skapar jag intresse för självledarskap?

Hur säljer man som chef in en satsning på självledarskap utan att det uppfattas som att man vill slippa jobba? Nicolas Jacquemot svarar.

Nicolas Jacquemot är doktor i management och författare till boken Självledarskap (N&K).

Foto: pressbild

Börja med att förklara syftet med satsningen. Varför ska medarbetarna lära sig självledarskap? Det kan vara för att:

Öka förmågan att leda sig själva.

Få bättre redskap för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter.

Träna på att ta beslut, bli mer självgående och ta större ansvar.

Känna sig mer delaktiga i organisationens utveckling och resultat.

Få en samsyn kring ledarskap och medarbetarskap.

Berätta också om den långsiktiga målsättningen, till exempel att öka samarbetet eller effektivisera arbetet. Be medarbetarna att komma med frågor när du presenterar satsningen. Om du lyckas förmedla syftet och målet blir den lättare att förankra.
En annan sak att få fram är den individuella delen i självledarskap, den personliga vinsten. Med självledarskap fungerar man ofta bättre både på jobbet och i andra sammanhang. Sådant som självkännedom, fokus, motivation, självkontroll och uthållighet är förmågor som man brukar träna på och som många tycker är relevanta att öva upp.

Skapa rum för medarbetarna att kunna diskutera under satsningens gång. Både med varandra och med dig som chef. Kanske kan ni avsätta en halvtimme i veckan där alla berättar hur de konkret fått användning av självledarskap sen sist?
De flesta medarbetare önskar sig mer inflytande och självbestämmande på jobbet. Därför behöver du inte vara orolig för att de tror att de ska göra ditt jobb. Med det sagt tycker jag att du som chef självklart också ska delta i satsningen på självledarskap. Då visar du att satsningen gäller alla och inte bara medarbetarna. Lycka till!

Nicolas Jacquemot är doktor i management och författare till boken Självledarskap (N&K).

Tre års fokus på roller – så jobbar Aller Media med självledarskap

Läs även

Annons