En av fyra tackar nej till jobb om distansarbete nekas

Möjlighet till distansarbete är avgörande för många när de söker efter ett nytt jobb, visar en ny undersökning.

Många är inte beredda att ge upp möjligheten till distansarbete.

Illustration: Getty Images

Under nästan två år har anställda i Sverige rekommenderats att jobba hemifrån om de haft möjligheten till det. Nu är restriktionerna borttagna och anställda kan börja återvända till sina arbetsplatser. Men enligt en ny undersökning Sifo gjort på uppdrag av bemanningsföretaget Randstad uppger var fjärde svarande att de skulle tacka nej till ett jobb där distansarbete inte är möjligt.

Undersökningen visar också att omkring hälften av de drygt 1 000 tillfrågade tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att företag fortsätter att erbjuda den här möjligheten för sina medarbetare.

– Möjlighet till distansarbete har blivit en avgörande faktor för många när de söker efter ett nytt jobb. Att så många som tre av fyra trivs med valfriheten att jobba varifrån de vill, är verkligen något som arbetsgivare bör ta hänsyn till för att kunna locka och behålla talanger framöver. Dessutom riskerar de som vägrar distansarbete att bli bortvalda vid en rekryteringsprocess, säger Camilla Campelo, HR-direktör på Randstad i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar att distansarbete anses extra viktigt i storstadsområdena. I Stockholm och Malmö svarar runt var tredje svarande att de skulle tacka nej till ett jobb som kräver att anställda jobbar på plats. I övriga landet knappt var femte att de skulle tacka nej till ett jobb om arbetsgivaren nekar distansarbete.

Läs även

Annons